Riksbankskommittén får mer att göra

FÖRVALTNING. Riksbankskommittén får nu även i uppdrag att lämna förslag om Riksbankens finansiella oberoende.

Mattias Croneborg

För snart ett år sedan beslutade regeringen att ge en parlamentariskt sammansatt kommitté i uppdrag att göra en översyn av riksbankens verksamhet.

Nu vidgas alltså uppdraget till att också gälla förslag om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning, alltså hur bankens skulder och tillgångar är fördelade. I det nya uppdraget ingår även att förtydliga i lag på vilka villkor Riksbanken får förstärka valutareserven genom lån av Riksgäldskontoret.

 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00