Debatt

Replik: Var fanns engagemanget tidigare, KD?

Det är positivt att det nu verkar finnas bred enighet i att en fungerande barn- och ungdomspsykiatri är något vi behöver satsa på, men jag kan undra var detta engagemang funnits tidigare. Det skriver Sandra Ivanovic Rubin (MP) i en replik till KD i Region Stockholm.

Det pågår alltså ett omfattande arbete med att bygga en vårdorganisation som kan möta de behov som faktiskt finns bland invånarna, skriver debattören. 
Det pågår alltså ett omfattande arbete med att bygga en vårdorganisation som kan möta de behov som faktiskt finns bland invånarna, skriver debattören. Foto: isabell Höjman/TT
Sandra Ivanovic Rubin
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Kristdemokraterna i Stockholms län har inkommit med en text om vikten av en fungerande barn- och ungdomspsykiatri. Jag vill tacka för att de lyfter frågan – ju mer den uppmärksammas, desto bättre. Miljöpartiet och den styrande mittenkoalitionen delar problembeskrivningen: köerna är alltför långa vilket får stora negativa konsekvenser. Barn och unga och deras familjer blir alla lidande och många utvecklar mer allvarlig ohälsa i väntan på vård.

Läs också

Detta kan i sin tur ge långsiktiga effekter för den drabbade som ofta har svårt att klara skolan och i värsta fall hamnar i ett utanförskap där risken att dras in i kriminalitet ökar.

Utöver det finns flera andra problem som Kristdemokraterna tyvärr bortser från i sin analys. Det som framför allt gett upphov till de långa köerna är, som många känner till, den kraftiga ökningen av neuropsykiatriska utredningar de senaste 10-15 åren. Vårdsystemet har inte anpassats till detta tillräckligt snabbt.

Miljöpartiet tillsammans med mittenkoalitionen har tagit tag i detta genom en omfattande BUP-reform.

Det handlar inte enbart om kapacitet att utreda och ställa diagnos – vi behöver också möta behovet av habiliteringsinsatser. Vardagen börjar inte fungera automatiskt bara för att en diagnos är på plats. Det behövs också stöd och ökad förståelse för funktionsnedsättningen hos den som fått diagnosen, samt strategier och verktyg för individen, familjen och skolan för att få tillvaron att fungera.

Vi tillskjuter 120 miljoner extra

Miljöpartiet tillsammans med mittenkoalitionen har tagit tag i detta genom en omfattande BUP-reform. Utöver att vi tillskjuter stora summor pengar – 120 miljoner extra sedan 2022, och med ytterligare ramökning på 40 miljoner per år fram till 2026 i plan – så bygger vi nu en vård där psykiatri och habilitering flätas samman i en starkare vårdkedja. E-utbildningar som ger stöd för att hantera vardagen kommer inom kort finnas tillgängliga för familjerna redan i väntan på utredning, och vi utvecklar också den hittills eftersatta vården för utsatta grupper såsom unga med kombinerad autism och självskadebeteende.

Vi stärker samtidigt successivt förutsättningarna för samverkan mellan BUP, vårdcentraler, socialtjänst och skolan via elevhälsan, genom den nya geografiska indelningen med områdesansvar. Det bidrar till att förutsättningarna för lokal samverkan mellan olika vårdnivåer stärks, vilket i sin tur skapar en mer sammanhållen vård för patienterna.

Redan nu finns renodlade BUP-mottagningar för neuropsykiatriska utredningar, så att övriga mottagningar kan fokusera på de barn och unga som hittills trängts undan när resurser gått till diagnosticering av NPF. Vi fortsätter också den omstrukturering av BUP där medarbetarna får möjlighet att specialisera sig inom ett område. Det är efterfrågat från professionen och en viktig faktor för att kunna rekrytera och behålla medarbetare – vilket i sin tur är en förutsättning för att fortsätta arbetet med att korta köerna.

Var fanns engagemanget tidigare?

Det pågår alltså ett omfattande arbete med att bygga en vårdorganisation som kan möta de behov som faktiskt finns bland invånarna. Kristdemokraternas enda ingång i frågan är att skriva en blank check på 40 miljoner kronor. Jag tycker det är torftigt. Det är de facto en politisk utmaning att bygga en hållbar struktur efter så många år där BUP prioriterats ned, och samtidigt hantera den nuvarande kösituationen. Kristdemokraterna som har varit med och styrt i regionen och haft ansvar för både ätstörningsvården och BUP i 16 år. De vet mycket väl hur svårt det har varit att lyckas bygga en tillräcklig vård för att möta denna patientgrupp.

Det är positivt att det nu verkar finnas bred enighet i att detta är något vi behöver satsa på, men jag kan undra var detta engagemang funnits tidigare.

När det gäller förslaget om att flytta över ansvaret för elevhälsan till regionerna tror jag personligen detta kan ge vinster för barn och unga, men KD driver samtidigt ett förstatligande av hälso- och sjukvården. Innan de börjar skriva ut blanka checkar vore det bra att veta var ansvaret för vården egentligen ska ligga enligt Kristdemokraterna.

Medan de funderar på den saken gör mittenkoalitionen allt vi kan för att bygga en vård som faktiskt fungerar för invånarna, både nu och i framtiden.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00