Debatt

Replik: Obligatorisk förskola sliter upp barn från fungerande lösning

REPLIK. Lotta Edholm anser att ”barn som behöver förskolan allra mest i rätt hög utsträckning inte finns där”. Men med tanke på alla uppenbara kvalitetsbrister så kan man kontra med: tur är väl det. Det skriver Madeleine Lidman, Hemmaföräldrars nätverk.

"Nya studier från Norge visar på många risker med både stora barngrupper och förskolemiljön i sig."
"Nya studier från Norge visar på många risker med både stora barngrupper och förskolemiljön i sig."Foto: Hasse Holmberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk – originalet


I Sverige har vi i dag alarmerande kvalitetsbrister i många förskolor som borde åtgärdas omgående. Trots det lägger nu regeringens utredare Lotta Edholm (L) ett förslag om att göra förskolan obligatorisk från fem års ålder, som en del i att lösa de integrationsproblem som finns i invandrartäta områden.

Läs också

Redan år 2000 larmade Barnombudsmannen (BO) i sin årsrapport om att barngrupperna blivit större och att personaltätheten minskat. Något som lett till att personalen bara hann med de dagliga rutinerna och att de inte hann trösta eller stimulera barnen i deras utveckling. Sedan dess har larmen duggat tätt och många har protesterat genom att starta olika upprop för en bättre förskola. Tyvärr utan att det lett till några förbättringar.

Red ut de allvarliga problemen

Madeleine Lidman, Hemmaföräldrars nätverk – originalet.
Madeleine Lidman, Hemmaföräldrars nätverk – originalet. Foto:

I dag saknar över 300 förskolor förskollärare och drivs i stället enbart av barnskötare och outbildad personal. Förskollärarna toppar i höga sjukskrivningstal och många lämnar yrket, samtidigt som utbildningsplatserna på förskollärarutbildningarna gapar tomma. I invandrartäta områden finns det förskolor där personalen inte pratar svenska eller barnens modersmål, eller så pratar de dålig svenska, enligt Skolinspektionen. Hur kan man i det läget välja att lägga ett förslag om att göra förskolan obligatorisk från fem års ålder, i stället för att ta itu med de allvarliga problem som förskolan har?

Psykiska ohälsa hos barn

I Sverige har vi under de senaste 30 åren inte forskat på vilken effekt förskola har på barn, men nya studier från Norge visar på många risker med både stora barngrupper och förskolemiljön i sig. Barn riskerar att stressas för livet och vi kan också se att under den period som allt fler barn gått i förskola allt längre dagar, så har också den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökat.

Men trots alla uppenbara kvalitetsbrister i många förskolor anser Lotta Edholm att ”de barn som behöver förskolan allra mest i rätt hög utsträckning inte finns där”. Med tanke på alla kvalitetsbrister så skulle man kunna kontra med att säga ”att tur är väl det”. Och tur är det att vi fortfarande har valfrihet så föräldrar har möjlighet att välja något annat än en förskola, som saknar rätt förutsättningar.

Andra alternativ

De barn som inte går i förskolan utan i annan omsorg, gör det på grund av att föräldrarna fattat ett aktivt beslut att välja något annat utifrån det enskilda barnets behov. Därför går många av dessa barn i pedagogisk omsorg i form av familjedaghem eller flerfamiljssystem, eller så har föräldrarna valt att ha hemmaomsorg.

Rätten att välja barnomsorg är också tydlig i FN:s Barnkonvention som numera är lag i vårt land. Där står det bland annat att: ”Alla barn ska ha rätt att få en trygg grund att stå på i livet, genom en omsorg som tar hänsyn till att barn är olika. (FN:s barnkonvention artikel 3: ”sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd”)”. En självklarhet med tanke på att det är lättare att bygga starka barn, än att laga trasiga vuxna.

"Tvingas in i förskola"

Lotta Edholm hävdar att obligatorisk förskola ger bättre förutsättningar för barn att klara skolstarten. Och inser inte vad det innebär i praktiken med skolplikt för de fyra- eller femåringar i pedagogisk omsorg och hemmaomsorg som slits upp från en välfungerande lösning, för att i stället tvingas in i närmaste förskola vare sig den håller måttet eller inte.

Det kommer att drabba dessa barn väldigt negativt i ett känsligt läge i deras utveckling. Det går heller inte att hävda att förskola ger bättre skolresultat. I brist på svenska studier så finns i stället en ny studie i Finland som visar att det inte finns något som stärker hypoteserna att barn som har deltagit i förskolan före sex års ålder har bättre resultat i skolan, eller att deltagande i förskolan utjämnar skillnaderna i inlärning mellan barn med olika familjebakgrund (Saarinen med flera 2019).

Krävs riktade insatser

Vill man lösa de integrationsproblem vi ser så krävs det riktade insatser, i stället för att försöka använda förskolan som någon slags "quick fix".

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten:

Utredare: Kommunerna ska öka antalet barn som går i förskolan

Vi måste ge barn de allra bästa förutsättningarna inför skolstarten. Kommunerna bör bli skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet riktad till föräldrar som inte vill ha sina barn i förskolan, med målet att öka antalet 3-4-åringar som går i förskolan. Det skriver utredare Lotta Edholm.


Nämnda personer

Lotta Edholm

Skolminister (L)
fil. kand. i statsvetenskap (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00