Debatt

Replik: KD bryr sig mer om företagens intressen än äldres vård

Det är dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över vården. Vi politiker ska bygga ett system som funkar för patienterna, där vård i tid och efter behov garanteras. Det skriver Talla Alkurdi (S), oppositionsregionråd Region Stockholm, i en replik.

”Du som äldre ska kunna lita på att vården finns där när du behöver den”.
”Du som äldre ska kunna lita på att vården finns där när du behöver den”.Foto: Janerik Henriksson/TT
Talla Alkurdi
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Du som har byggt vårt lands välfärd måste kunna lita på att det finns en trygg välfärd den dag du behöver den. Dina barn eller din partner ska inte behöva kämpa och armbåga sig fram för att få rätt vård. Vård i tid och efter behov, det kommer alltid vara det viktigaste för oss socialdemokrater.

Allvarliga brister i vården

Tyvärr ser det inte ut så när Kristdemokraterna och Moderaterna styr över vården. Pandemin har visat de allvarliga brister som finns i vården för äldre. Coronakommissionen kritiserade särskilt Region Stockholms äldrevård i sitt första betänkande och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har kommit med kraftig kritik mot Region Stockholms hantering av läkarinsatserna på särskilda boenden.

Läs också

IVO pekade bland annat på hur äldre inte har fått en individuell bedömning av sitt tillstånd. I Stockholms stads granskning av äldrevården framkom att läkare inte hade varit fysiskt närvarande överhuvudtaget på flertalet äldreboenden under pandemins inledande våg. Detta trots att vår region befann sig i den allvarligaste hälsokrisen i modern tid.

KD bär ansvaret

Detta har skett under Kristdemokraternas ledning. De bär ansvaret för äldrevården i Stockholm och många av de allvarliga brister som har uppdagats under pandemin. Coronakommissionen har även kritiserat den splittrade vården i Region Stockholm. Vi har landets mest privatiserade sjukvårdssystem, med över 4 000 enskilda vårdavtal och 38 separata vårdmarknader. Det säger sig självt att ett så pass uppdelat system nästan är omöjligt att styra för politiken och att navigera i för dig som patient. Hur ska dessutom den som är äldre, eller nära anhörig kunna jonglera en så stor mängd kontakter?

Det är tydligt att det under lång tid satsats för lite på vården för äldre i Stockholmsregionen.

Region Stockholm är dessutom unikt i Sverige som den enda region som valt att driva läkarvården för äldre som en marknad. Till och med vården i livets slutskede drivs alltså i dag av företag. Kristdemokraternas svar på detta?

Mer av samma och inga konkreta förslag till förändringar. Att skydda vinstintressen kommer alltså alltid att vara viktigare än att stå upp för äldres rätt till en trygg vård. Hur ska man annars tolka det när KD varken lyssnar på Coronakommissionens slutsatser eller tung kritik från oberoende instanser?

Ta tillbaka kontrollen

Vi socialdemokrater menar tvärtom att den allvarliga kritik som lyfts av myndigheter och i oberoende rapporter måste leda till förbättringar. Det är tydligt att det under lång tid satsats för lite på vården för äldre i Stockholmsregionen. Den medicinska kompetensen inom hela äldreomsorgen måste höjas och det behöver vara fler läkare fysiskt på plats i äldreomsorgen.

Det är dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över vården. Du som äldre ska kunna lita på att vården finns där när du behöver den. Vi politiker ska bygga ett system som funkar för patienterna, där vård i tid och efter behov garanteras. Med pandemin som lärdom är det uppenbart att Kristdemokraternas och Moderaternas marknadsexperiment har nått vägs ände.

Läs tidigare inlägg i debatten

Låt inte S ta friheten från de äldre

Med vårdvalet kan patienterna själva utforma sin vårdkedja. Men för Socialdemokraterna är det viktigare med ideologiska skygglappar än att värna valfriheten för äldre. Det skriver Désirée Pethrus (KD), vårdutvecklingsregionråd Region Stockholm med ansvar för äldresjukvården.

Nämnda personer

Désirée Pethrus

Oppositionsregionråd (KD) Region stockholm, ledamot partistyrelsen
Socionom (Mittuniversitet, 1981)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00