Debatt

Låt inte S ta friheten från de äldre

Med vårdvalet kan patienterna själva utforma sin vårdkedja. Men för Socialdemokraterna är det viktigare med ideologiska skygglappar än att värna valfriheten för äldre. Det skriver Désirée Pethrus (KD), vårdutvecklingsregionråd Region Stockholm med ansvar för äldresjukvården.

”Vi behöver fler satsningar och reformer – inte minst på nationell nivå – för att skapa en sömlös äldrevård, där äldrevården på olika nivåer hålls samman runt den äldre”.
”Vi behöver fler satsningar och reformer – inte minst på nationell nivå – för att skapa en sömlös äldrevård, där äldrevården på olika nivåer hålls samman runt den äldre”.Foto: Pontus Lundahl/TT
Désirée Pethrus
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Äldre är en heterogen grupp och varje individ har unika behov, val och önskemål. Det är styrande för kristdemokratisk äldrepolitik. Det är en uppfattning som inte tycks delas av Socialdemokraterna i Region Stockholm. I hälso- och sjukvårdsnämnden den 15 februari gick partiet fram med förslag på att lägga ner valfriheten för de äldre när det kommer till avancerad sjukvård i hemmet, specialiserad palliativ slutenvård och läkarinsatser på särskilda boenden.

Blixtbelysta brister

Pandemin har blixtbelyst brister i äldreomsorgen på såväl kommunal, regional och nationell nivå. Vi har på samtliga nivåer ett ansvar att utveckla omsorgen och vården för de äldre och ta lärdom av pandemin. Med anledning av detta tillsatte Kristdemokraterna, som en del av den styrande majoriteten i Region Stockholm, en utredning under 2020 för att utvärdera och utveckla regionens läkarinsatser på de särskilda boendena. Utredningen blev nyligen klar och har kommit med flera viktiga förslag som vi nu kommer ta vidare, bland annat satsningar på ökad digitalisering och läkarnärvaro samt tydligare krav på kommunikation med anhöriga.

Att andra regioner sneglar på Stockholm och vill ta efter är något som S inte verkar vilja kännas vid.

Samtidigt är utredningen också tydlig med att organiseringen i Stockholm över lag är bra med god kontinuitet och samverkan. Under pandemin har det varit en viktig faktor att vi i Region Stockholm endast har behövt samordna nio vårdgivare som ansvarar för läkarinsatser på de särskilda boendena, och inte 260 vårdcentraler som Socialdemokraterna föreslår.

Erfarenheter från andra regioner visar också att när vårdcentralerna har hand om läkarinsatserna på särskilda boenden så prioriteras dessa ner till förmån för andra patienter och uppdrag. Som så många gånger får de äldre stå tillbaka. Att andra regioner sneglar på Stockholm och vill ta efter är något som Socialdemokraterna inte verkar vilja kännas vid.

Ideella aktörer inom vårdvalet

Socialdemokraterna nöjer sig inte med detta utan vill även omgående lägga ner vårdvalet för avancerad sjukvård i hemmet (ASiH). Denna vård finns till för svårt sjuka personer som mår bäst av att vårdas i sitt hem. Partiet vill driva ASiH i partnerskap med ideella aktörer, men tycks ha missat att två av aktörerna som verkar inom vårdvalet är just ideella aktörer. I stället för att lägga ner väl fungerande verksamheter satsar vi på att ASiH ska kunna ge stöd till de särskilda boendena. Därmed blir det medicinska stödet till särskilda boenden som infördes under pandemin ett permanent inslag i Region Stockholm.

Trygghet i livets slutskede

Avslutningsvis går Socialdemokraterna fram med att lägga ner vårdvalet för palliativ slutenvård (hospice). För en del patienter är det viktigt att kunna få denna vård i livets slutskede nära anhöriga och inte nödvändigtvis i anslutning till det egna hemmet. En betydande del har även haft ASiH sedan tidigare och finner trygghet i att ha samma vårdgivare även i livets slutskede.

Med vårdval i dessa närliggande vårdformer kan patienterna själva utforma sin vårdkedja. Men för Socialdemokraterna är det viktigare med ideologiska skygglappar än att värna valfriheten för äldre och dra lärdom av erfarenheterna från pandemin.

Att exempelvis Stockholms sjukhem, som också är ideell aktör, har både ASiH och särskilda boenden gör att de kan arbeta tätt, i linje med de satsningar som vi nu gör på ASiH. Vi behöver fler satsningar och reformer – inte minst på nationell nivå – för att skapa en sömlös äldrevård, där äldrevården på olika nivåer hålls samman runt den äldre. Men att lägga ner fungerande och uppskattade verksamheter som Socialdemokraterna föreslår är inte lösningen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00