Debatt

Replik: Förminska inte teorins betydelse för lärarutbildningen

En reformerad lärarutbildning med utökad verksamhetsförlagd utbildning eller deltidsstudier kombinerat med deltidsanställning får inte vara på bekostnad av vår akademiska och teoretiska grund. Det skriver Emelie Fransson och Titus Fridell, ordförande Sveriges lärarstudenter.

Det är fel att förminska de teoretiska grunderna och kalla lärarutbildningen överakademiserad, menar debattörerna.
Det är fel att förminska de teoretiska grunderna och kalla lärarutbildningen överakademiserad, menar debattörerna.Foto: Anders Wiklund/TT
Titus Fridell
Emelie Fransson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Nyligen gick utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm ut i en debattartikel där de efterfrågar en mer yrkesnära lärarutbildning med mindre ”abstrakt teori”. Bakom sig har de Luf:s ordförande Erik Berg och Liberala studenters Hannes Snabb som hejar på. I sina respektive debattartiklar lyfter de vikten av en praktiknära utbildning som ska förbereda oss lärarstudenter bättre inför yrkeslivet. De har såklart rätt. Men också fel.

Vilka reformer?

Med studie på studie vill ministrarna undergräva de rödgrönas ”experiment”. Skärmar är fel, lärarutbildningen för abstrakt och med för få möten med verksamheten. En reform krävs, menar de. Vad de däremot inte redogör för i sin debattartikel är hur reformen ska se ut. Vad vill de, mer konkret, reformera? Och vad behöver vi studenter, egentligen?

Läs också

Vi behöver såklart tid ute i verksamheten, där ger vi såväl ministrarna som Snabb och Berg rätt. Vartenda möte med elever, varenda hållen lektion och varenda kafferast tar oss steg närmare yrket. Men en reformerad lärarutbildning med en utökad verksamhetsförlagd utbildning, VFU, eller deltidsstudier kombinerat med deltidsanställning får inte vara på bekostnad av vår akademiska och teoretiska grund. 

Det räcker inte att genom reformer göra lärarutbildningen mer praktisk.

Lärarutbildningarna behöver mer kvalitativ verksamhetsförlagd utbildning, mer metodik och bättre förbereda oss lärarstudenter inför vår framtida yrkespraktik. Men att förminska de teoretiska grunderna och kalla utbildningen överakademiserad, som Erik Berg och Hannes Snabb, gör oss i Sveriges lärarstudenter oroliga.

Ge oss mer tid med lärarna

Vi behöver inte mindre teori. Vi behöver möjligheter och stöd att förstå och applicera den. Vi behöver mer undervisningstid med våra lärare, tydligare koppling mellan utbildning, teori och praktik samt fler möten och arenor för diskussion. Lärarstudenter är bland de som ges minst tid med sina lärare, i hela Europa. 

Så om vi inte ges rätt möjlighet att först förstå den teoretiska grunden till vår kommande profession, hur ska debattörernas förslag hjälpa oss? På vilket sätt kommer en reformering ge studenter den teoretiska grund som den verksamhetsförlagda utbildningen måste få vila på?

Tidigare i vår kom propositionen om ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Där föreslås ett meriteringssystem och satsningar på fortbildning för lärare för att höja undervisningens kvalitet, stärka professionerna och öka attraktionskraften till yrket. I grunden bra förslag. Alla insatser som höjer läraryrkets status är centrala för en stärkt lärarkår.

Kvalitetssäkra utbildningen

Men både i propositionen, i ministrarnas men även i Snabb och Bergs debattartikel, lyckas man förbise en central del för en god lärarutbildning. Utöver en kvantitativ VFU krävs det att den är kvalitetssäkrad. Det gör man genom att inkludera och formalisera handledarens roll. Det är genom teori och meriterade och välutbildade handledare vi kan få de förutsättningar som krävs för att landa i vårt yrke. Det räcker inte att genom reformer göra lärarutbildningen mer praktisk. Det behövs en tydlig akademisk grund att stå på.

Genom utbildade och yrkesskickliga handledare med bra villkor och tid att handleda kan vi se till att möta studenternas behov under VFU:n. Det är där vi kan förena teori och praktik på riktigt, utan att förringa utbildningens teoretiska delar. Det är där vi lägger grunden för våra elever och för vår framtid som kunskapsnation.

Läs tidigare inlägg i debatten

Luf och Liberala studenter: Lärarutbildningen är ett haveri

Statsråden Mats Persson och Lotta Edholm behöver en gång för alla kasta ut de pedagogiska teorierna från lärarutbildningen och ersätta dem med modern kognitionsforskning. Det skriver Erik Berg, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet och lärarstudent, och Hannes Snabb, riksordförande Liberala studenter och lärare.

Nämnda personer

Lotta Edholm

Skolminister (L)
fil. kand. i statsvetenskap (Stockholms uni.)

Mats Persson

Utbildningsminister (L), ledamot i partistyrelsen
ekon. dr. ekonomisk historia (Lunds uni., 2015)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00