Debatt

Luf och Liberala studenter: Lärarutbildningen är ett haveri

Statsråden Mats Persson och Lotta Edholm behöver en gång för alla kasta ut de pedagogiska teorierna från lärarutbildningen och ersätta dem med modern kognitionsforskning. Det skriver Erik Berg, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet och lärarstudent, och Hannes Snabb, riksordförande Liberala studenter och lärare.

Liberalernas statsråd behöver reformera lärarutbildningen – igen, menar debattörerna. 
Liberalernas statsråd behöver reformera lärarutbildningen – igen, menar debattörerna. Foto: Henrik Montgomery/TT
Erik Berg
Hannes Snabb
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det finns få utbildningar som debatterats lika frekvent som lärarutbildningen. Det får också sägas vara med all rätt då studier visat att en lärarexamen haft en nästan omärkbar effekt på lärarens kvalitet – trots att den har lagt upp till fem år på utbildningen.

Gör lärarutbildningen relevant

Utbildningsminister Mats Persson (L) och skolminister Lotta Edholm (L) måste nu påbörja arbetet med att göra lärarutbildningen relevant på nytt. Det kräver en verklighetsförankrad syn på vilka kunskaper som blivande lärare behöver ha med sig när de lämnar utbildningen. En bred reform av lärarutbildningen är nödvändig.

Trots den långa studietiden får lärarstudenter sällan läsa en enda kurs om hur elever lär sig. De har alltså inte en aning om vilka metoder de ska använda i undervisningen efter att de examinerats. Det är ett tydligt symptom på att tiden på utbildningen måste användas bättre.

I stället för att fokusera på konkreta metoder för stärkt lärande har de svenska lärosätena kretsat kring pedagogiska teorier. Dessa likställer alla undervisningsmetoder oavsett om de bygger på en vetenskaplig grund eller inte. Det kan exempelvis handla om att elever skulle lära sig bättre på egen hand än om en lärare leder undervisningen – trots att kognitionsforskningen pekar på det motsatta. Att lärarutbildningarna lär ut arbetsformer som inte bygger på vetenskapen är ett svek som inte kan tillåtas fortgå.

Mer praktik och mindre teori

I grund och botten behöver utbildningens innehåll bli mer relevant för lärarstudenter. Blivande lärare behöver få kunskap om vilka metoder de bör använda sig av och vilka de bör undvika när de möter eleverna. Mats Persson och Lotta Edholm behöver därför, en gång för alla, kasta ut de pedagogiska teorierna från lärarutbildningen och ersätta dem med modern kognitionsforskning om hur elever lär sig. Ingen lärarstudent borde få lämna sin utbildning utan att ha en aning om hur de ska undervisa.

Att haveriet på lärarutbildningarna tillåtits fortgå regering efter regering är inget annat än ett svek mot Sveriges elever.

Det räcker dock inte med att bara stärka kursutbudet. Trots utbildningens längd får lärarstudenter lägga en alldeles för stor del av studietiden på en teoretisk nivå. Läraryrket är just ett yrke och lärarstudenter måste därför också få lära sig att verka inom yrket.

Utbildningen är överakademiserad

Detta kräver att lärarstudenter spenderar mindre tid på lärosätet och att den verksamhetsförlagda utbildningen ges ett större utrymme i utbildningarnas upplägg. På Högskolan Dalarna utbildas sedan några år tillbaka lärarstudenter på 75 procents studiehastighet parallellt med halvtidsanställningar på skolor runt om i regionen. Denna form av utbildning ger mångdubbelt mer lärarerfarenhet än dagens överakademiserade lärarutbildning.

Hur de klassrumsnära studierna ska utvecklas behöver ses över, men det är fullkomligt uppenbart att framtidens lärare behöver se mer av verkligheten även under studierna. För den som pluggar till att jobba inom vården är långa omgångar praktik helt naturliga innan examen kan delas ut. Samma måste gälla för arbete i skolan.

Att haveriet på lärarutbildningarna tillåtits fortgå regering efter regering är inget annat än ett svek mot Sveriges elever. Liberala ungdomsförbundet och Liberala studenter kräver därför att Mats Persson och Lotta Edholm skyndsamt åtgärdar de brister som inte längre går att förneka. Låt utbildningen präglas av relevant forskning om inlärning och se över hur de praktiska inslagen kan öka. Lärarutbildningarna måste bli relevanta.

Nämnda personer

Lotta Edholm

Skolminister (L)
fil. kand. i statsvetenskap (Stockholms uni.)

Mats Persson

Utbildningsminister (L), ledamot i partistyrelsen
ekon. dr. ekonomisk historia (Lunds uni., 2015)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00