Remissinstanser avvisar meriteringssystem: ”Oklart och ogenomtänkt”

Nu har utredningen om professionsprogram för lärare, rektorer och förskollärare varit ute på remissrunda. Det föreslagna meriteringssystemet får hård kritik från flera remissinstanser och Sveriges skolledare menar att det borde vara två program i stället för ett, som regeringen föreslår. 

Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix/TT
Rebecka Prahl

Regeringens förslag om ett nytt nationellt professionsprogram innehåller dels en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare, dels ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare och legitimerade förskollärare. Läs mer om vad professionsprogrammet innebär här

Idéburna skolors riksförbund (ISR) skriver i sitt remissvar att förslaget till meriteringssystem verkar ”alltför oklart och ogenomtänkt”.

Förbundet menar att det ”kommer att kräva omfattande administrativa resurser” och att ”det finns anledning att befara att förslagen kan leda i en riktning som får långtgående konsekvenser bland annat för arbetsgivarens möjlighet att leda och fördela arbetet, och för huvudmannens möjlighet att ta sitt ansvar för förskolans och skolans kvalitet och utveckling samt barnens och elevernas behov.”

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00