Regionstyret i Blekinge har spruckit

Kristdemokraterna har lämnat minoritetstyret i Region Blekinge. Därmed kan det bli maktskifte i regionen.

0:000:00