Debatt

Regeringen måste sluta gasa och bromsa med drivmedelspolitiken

För klimatomställningens skull behövs en långsiktig politik drivmedelspolitik där både konsumenter och företag vet vilka spelregler som gäller. Det menar Jessica Alenius, vd Drivkraft Sverige.

 För att få till en långsiktighet föreslår vi ett EU-harmoniserat omställningssystem som ska vara teknikneutralt och inkludera alla förnybara energibärare som flytande biodrivmedel, biogas, el, och elektrobränslen, skriver debattören.
 För att få till en långsiktighet föreslår vi ett EU-harmoniserat omställningssystem som ska vara teknikneutralt och inkludera alla förnybara energibärare som flytande biodrivmedel, biogas, el, och elektrobränslen, skriver debattören.Foto: Anders Wiklund/TT
Jessica Alenius
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

De kommande åren ska Sverige implementera EU:s stora klimatlagstiftningspaket. Det innebär flera förändringar på drivmedels- och transportområdet. Elektrifieringen av transportsektorn är central för att minska utsläppen, men inte tillräcklig om vi ska klara kraven från EU eftersom det kommer ta lång tid innan fordonsflottan har elektrifierats. Vi behöver en långsiktig politik för att brygga gapet.

Skapa ett långsiktigt system

Den politik som har präglat transportsektorn under flera år, där definitionen av en miljöbil har pendlat, har medfört en stor ryckighet för både konsumenter och företag. För att få till en långsiktighet föreslår vi ett EU-harmoniserat omställningssystem som ska vara teknikneutralt och inkludera alla förnybara energibärare som flytande biodrivmedel, biogas, el, och elektrobränslen. Systemet kan därmed leverera kostnadseffektivt över tid.

Det är inte antingen eller – både elektrifiering och biodrivmedel behövs.

I takt med att fordonsflottan elektrifieras kan flytande biodrivmedel och biogas täcka upp. Ett omställningssystem inkluderar även nya drivmedel som i dag är i sin linda, såsom vätgas och elektrobränslen.

Systemet bör grunda sig på följande principer:

  • Konkurrenskraft
    Oavsett val av åtgärder och styrmedel kommer drivmedelspriserna att öka till följd av de ökade kraven på grund av EU-lagstiftningen. Om man tar hänsyn till svensk konkurrenskraft bör prisnivån för bensin och diesel, med inblandning av biodrivmedel och övriga energibärare, ligga i paritet med jämförbara länder i vår närhet. Systemet behöver därför kunna anpassas genom att införa en fungerande prismekanism om priserna skulle öka kraftigt.
  • Trygghet
    Med ökad inhemsk produktion av förnybara drivmedel blir vi mindre beroende av import av fossila drivmedel och med fokus på råvaror från vårt geografiska närområde samt ökar vårt självbestämmande och vår beredskap. Det har tyvärr blivit allt viktigare till följd av omvärldsläget. Att förbättra förutsättningarna för Sverige att vara ledande när det gäller produktion av biodrivmedel stärker konkurrenskraften samtidigt som det ger gröna arbetstillfällen och möjliggör export.
  • Hållbarhet
    Sverige behöver minska det fossila och öka det fossilfria. Enligt EU:s ESR-förordning måste utsläppen från den icke handlande sektorn minska med 50 procent till 2030 jämfört med 2005. Eftersom Sverige har varit framgångsrikt med att reducera utsläppen från uppvärmning av byggnader vilar ett stort ansvar på transportsektorn. Biodrivmedel är producerade från förnybar biomassa och minskar klimatpåverkan med upp till 100 procent jämfört med fossila drivmedel. Systemet bör premiera bra biodrivmedel som ger hög klimatnytta och givetvis följa de hållbarhetskriterier som EU fastställt.

Omställningen kan försenas

Drivmedelsbranschens investerar, producerar och distribuerar alla drivmedel som är lönsamma och har en stabil marknad. Om dessa förutsättningar hela tiden förändras finns det en risk att omställningen försenas i kombination med att den blir dyrare än nödvändigt. Regeringen brukar säga att vi inte ska lägga alla ägg i samma korg. Det undviker vi med ett sådant system. Det är inte antingen eller – både elektrifiering och biodrivmedel behövs. Det stärker diversifieringen och ökar därmed Sveriges möjlighet till en trygg och hållbar mobilitet.

Systemet vi föreslår skulle förbättra långsiktigheten och minska ryckigheten. Det skulle också förbättra investeringsklimatet för en storskalig omställning – oavsett om det är biodrivmedel, biogas, förnybar vätgas, elektrobränslen eller el.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00