Debatt

Rapporten om sänkt moms på hyra har stora brister

Låg moms på hyran är ett seriöst förslag som väckt stort intresse och det kan inte avfärdas med en snabbutredning på tre sidor som dessutom visat sig vara bristfällig. Det skriver Sveriges allmännytta och Hyresgästföreningen i en replik till David Josefsson (M).

Det vi vill är att en statlig utredning grundligt sätter sig in i frågan och analyserar effekter och konsekvenser, skriver debattörerna.
Det vi vill är att en statlig utredning grundligt sätter sig in i frågan och analyserar effekter och konsekvenser, skriver debattörerna.Foto: Simon Rehnström/SvD/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Bostadsbyggandet störtdyker. Det finns inga tecken på en snar vändning. Bostadsbristen och trångboddheten kommer att öka. Enskilda människor drabbas och tillväxten blir sämre än den annars skulle bli.

Branschen efterlyser långsiktigt hållbara reformer; åtgärder som inte riskerar att ändras vid eventuella maktskiften. En sådan åtgärd är låg moms (6 procent) på hyresbostäder som innebär att den ingående momsen (25 procent) kan dras av vilket väsentligt förbättrar investeringskalkylen och gör det möjligt att bygga fler bostäder med hyror som fler kan efterfråga.

Hur mycket ingående moms som skulle dras av för nybyggda bostäder beror på hur mycket som byggs och vad det kostar.

Staten stödjer i dag olika branscher som livsmedel och restaurangbesök, böcker och tidningar, hotell och persontransporter med stora belopp genom låg moms till slutkonsument. Bostäder som ägs av privatpersoner subventioneras också med drygt 30 miljarder kronor per år genom ränte- och rotavdrag. Låg moms på hyresbostäder skulle givetvis också innebära att statens inkomster minskar.

Rapporten har brister

David Josefsson (M) har bett riksdagens utredningstjänst (RUT) att undersöka de statsfinansiella effekterna av en sådan reform. RUT har kommit fram till att nettokostnaden för staten skulle bli väldigt hög och reserverar sig för att resultatet är osäkert eftersom beräkningsunderlaget är osäkert.

Läs också

Det finns flera stora brister i den rapport som RUT har levererat.

Hur mycket ingående moms som skulle dras av för nybyggda bostäder beror på hur mycket som byggs och vad det kostar. RUT har utgått från totala bruttoinvesteringar i permanentbostäder så som de presenteras i nationalräkenskaperna. Denna post omfattar inte bara ny- och ombyggnation av hyresbostäder utan alla investeringar som görs i bostäder inklusive privata renoveringar i villor och bostadsrätter. Dessutom inkluderas värdeökningar som inte alls berörs av momssystemet. Man har också missat att investeringskostnaden för en hyresrätt är betydligt lägre än för en bostadsrätt. Sammantaget har detta lett till en alldeles för hög siffra. Om vi i stället utgår från vad det faktiskt kostar att bygga blir resultatet mer korrekt och avsevärt lägre. En ny hyresbostad på 64 kvadratmeter kostar cirka 40 000 kronor per kvadratmeter. Om 20 procent moms kan dras av blir det ungefär en halv miljon kronor, eller fem miljarder för 10 000 bostäder.

Storleken på den ingående momsen som kan dras av påverkas också av drift- och underhållskostnader i beståndet. RUT har räknat med en genomsnittlig lägenhetsstorlek på 78 kvadratmeter, men enligt SCB är den 68 kvadratmeter. Dessutom är kvadratmeterkostnaden överdriven – enligt Sveriges Allmännyttas statistik är den betydligt lägre. Detta får stor effekt på beräkningen av hur mycket moms som skulle dras av.

Avfärda inte förslaget med en snabbutredning

Man ska ha stor respekt för svårigheten att göra sådana här beräkningar. Låg moms på hyran är ett seriöst förslag som väckt stort intresse och det kan inte avfärdas med en snabbutredning på tre sidor som dessutom visat sig vara bristfällig.

Det vi vill är att en statlig utredning grundligt sätter sig in i frågan och analyserar effekter och konsekvenser. Vad skulle låg moms innebära för bostadsbyggandet, för hyrorna, för sysselsättningen och för staten? Vilka blir de samhällsekonomiska effekterna? Kan detta bidra till att minska den ekonomiska obalansen mellan upplåtelseformerna? Kan reformen minska regelkrånglet, till exempel vid omvandling av lokaler till bostäder?

Vi noterar att David Josefsson i ett längre perspektiv finner det naturligt att titta på skatter på boende inklusive momsregler och hoppas att du är beredd att verka för att den utredning vi önskar kommer till stånd.

Nämnda personer

David Josefsson

Riksdagsledamot (M), bostadspolitisk talesperson
Studier i ekonomi (Handelshögskolan i Göteborg, 2006)

Jörgen Mark-Nielsen

Samhällspolitisk chef Sveriges allmännytta
Socionom (Stockholms uni. 1986)

Martin Hofverberg

Chefekonom Hyresgästföreningen
(Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024