Milton: "Parterna har stort ansvar"

MATCHNING. Utanförskap på arbetsmarknaden och brist på arbetskraft skulle kunna bromsas om fler kunde få sina kunskaper validerade till formella meriter anser Jonas Milton, ordförande i valderingsdelegationen.

Jonas Milton, ordförande i Valideringsdelegationen.
Jonas Milton, ordförande i Valideringsdelegationen.Foto: Alecta

Tidigare VD:n för Almega Jonas Milton leder delegationen som ska förbättra möjligheterna till validering, en delegation som tillsattes av förra gymnasieministern Aida Hadzialic. Gruppen är brett sammansatt med representanter från arbetsmarknaden och ska vara helt klar med sitt arbete 2019. Under veckan blev den nationella strategin för validering klar. Den spikar arbetet framöver.

– Det här arbetet är viktigt av flera olika skäl, det är uppenbart att det behövs insatser för att många nyanlända ska kunna validera sina utbildningsmeriter och kunskaper, säger gymnasieminister Anna Ekström (S) till Altinget.

Ordföranden Jonas Milton berättar att mottagandet av den nationella strategin hittills har varit positivt:

– Skälet till det tror jag är att det är en fråga som uppfattas allt viktigare, säger ordföranden Jonas Milton till Altinget och fortsätter:

– Det är två delar i det, dels har vi många nyanlända som behöver få fotfäste på arbetsmarknaden, dels finns det ett stort rerkyteringsbehov i många branscher.

LÄS OCKSÅ: Milton: Validering minskar utanförskapet

Ekonomiska och organisatoriska lösningar behövs

Valideringsdelegationen arbetar med snåriga regler för yrkeslegitimationer och med ännu snårigare regler för hur arbetserfarenhet och utländska utbildningar ska översättas till svenska yrkesregler. Det finns gott om utmaningar att tampas med menar Milton.

Läs hela artikeln på Altinget Utbildning (Abonnemang krävs. Prova gratis, ej bindande, här).


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00