På V-parlamentarikerns prio-lista: klimat och migration

Klimatet, jämställdhet, rättsstaten och migration – listan är lång när parlamentsveteranen Malin Björk (V) listar sina prioriterade frågor inför mandatperiodens slutspurt. Att nå i mål med frågorna brådskar.

Malin Björk (V) valdes in i Europaparlamentet 2014 och är därmed den av de 21 nuvarande svenska ledamöterna med längst erfarenhet som parlamentariker. 
Malin Björk (V) valdes in i Europaparlamentet 2014 och är därmed den av de 21 nuvarande svenska ledamöterna med längst erfarenhet som parlamentariker. Foto: Europaparlamentet
0:000:00