Oscar Sjöstedt (SD): Vi är närmast Moderaterna

INTERVJU. Nej till många av regeringens skattehöjningar och minskade kostnader för företagen. Sverigedemokraterna är närmast Moderaterna i den ekonomiska politiken, enligt Oscar Sjöstedt.

Sverigedemokraterna säger nej till flera av de skattehöjningar som regeringen är på väg att rösta igenom.

– Det är löneskatter, marginalskatt, skatt för äldre, bensinskatt och effektskatt, säger Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Oscar Sjöstedt i en intervju med Altinget.

I skattefrågor och många andra frågor inom den ekonomiska politiken hamnar Sverigedemokraterna närmast de borgerliga partierna.

– Vi står längst ifrån Vänsterpartier och Miljöpartiet. Socialdemokraterna är bakbundna av dessa två partier som jag kallar extrema partier så blir det svårt att hitta något vettigt underlag med dem, säger Sjöstedt.

Däremot anser han att SD står nära det Socialdemokraterna som fanns för ett par decennier sedan.

– Just nu har Moderaterna ett antal bra förslag, så Moderaterna i första hand.

Klimatet har luckrats upp

Oscar Sjöstedt anser att Sverigedemokraterna kommit närmare de andra partierna i det dagliga arbetet i riksdagen.

– Informellt har det luckrats upp. De andra partierna behövde en mandatperiod för att acklimatisera sig till oss. Jag pratar med mina utskottskolleger som jag pratar med vem som helst.  

Har ni acklimatiserat er till andra?

Nej, det tycker jag inte. Vi visste ju vilka vi var när vi kom in, men det gjorde inte de andra. Däremot har vi blivit mer proffsiga och växt in i rollen. Vi var som yra höns först. På det sättet har vi acklimatiserat oss.

Oscar Sjöstedt är en av ledamöterna i utredningen om målet för sparandet i de offentliga finanserna.

– Vi är öppna i diskussionerna i kommittén, men min utgångspunkt är att det finanspolitiska ramverket har fyllt en bra funktion och fortsätter att göra det. Det ger en trygghet. Men en fråga är om ålderspensionssystemet ska vara med i ramverket. Det är inte uppenbart vad det har där att göra. Det finns ingen uppenbar logik i att ha med det, säger han men betonar att varken han eller partiet har tagit ställning i frågan ännu.

Statsskulden ska ned ytterligare 

Oscar Sjöstedt tycker att det är för tidigt att sluta med amorteringarna på statsskulden.

– I en internationell jämförelse ligger vi lågt. Samtidigt betalar vi höga räntor på skulden. Vi borde beta av den. Det är lika mycket en ideologisk utgångspunkt som en nationalekonomisk. Men det finns en undre gräns för statsskulden. Det är när obligationsmarknaden inte fungerar, men där är vi inte än. Ska jag säga en siffra borde den vara runt 20 procent.

Sjöstedt öppnar även för att ha en nivå på statsskulden som ankare i det framtida ramverket i stället för ett finansiellt sparande.

– Det kan vara intressant.

Anders Borg får klä skott för Riksbankens misslyckande

Inom finansutskottet pågår ett arbete med hur riksdagen kan förbättra sin utvärdering av penningpolitiken.

– Riksbanken har utvärderat sig själv ganska mycket. Det ska andra göra.  

Har Riksbanken gjort ett bra jobb?

– Om man ser bakåt har Riksbanken inte gjort ett bra jobb, vi borde ha haft en annan bana för inflationen.

Men Sjöstedt menar att Riksbanken har fått ta hand om mycket av den stabiliserande politiken och att Riksbanken därmed tvingats ta andra hänsyn än inflationen.   

– Det är främst den förra regeringen och Anders Borg som borde ha gjort mer, säger han.

Han exemplifierar med amorteringskravet som han tycker borde ha varit infört för länge sedan.

En del förespråkar att Riksbanken utöver inflationsmålet även borde ha ett mål för sysselsättningen. Men det är inte Sverigedemokraternas uppfattning.

– Riksbanken ska bara ha ett mål. Två mål kan stå i motsatsförhållande till varandra. Då uppfyller man inget av målen.

Lättnader för småföretag

Sverigedemokraterna ser en stor potential i Sveriges småföretag. Partiet vill därför slopa den allmänna löneavgiften för småföretag med upp till nio anställda. Den allmänna löneavgiften utgör cirka en tredjedel av de totala arbetsgivaravgifterna på drygt 31 procent.

– Det är den enskilt största reformen i vår budget, säger Oscar Sjöstedt.

Partiet vill också införa rabatt på företagens sjuklönekostnader. Rabatten gäller för nio anställda. Sjöstedt anser att det är småföretagen som skapar jobben.

Sänkta avgifter för småföretagen ökar kostnaderna i Sverigedemokraternas budget med drygt 10 miljarder kronor jämfört med regeringens budget. Detta och lägre skatter jämfört med regeringen ska finansieras med lägre utgifter för migration och integration.

Den nuvarande politiken på området är han väldigt kritisk till.

– Det blir enorma påfrestningar, både på kort och lång sikt. Det är mission impossible att få ut de här personerna på arbetsmarknaden inom en rimlig tid, säger han.

Krävs drakoniska åtgärder

Med dagens situation tror han inte att det går att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden på annat sätt än genom att sänka lönerna.

– Det skulle behövas drakoniska åtgärder för att ha en rimlig möjlighet att få in så stora grupper där många, inte alla, har en lägre utbildningsbakgrund, med lägstalöner på omkring 25-30 kronor i timmen för att skapa enkla jobb inom tjänstesektorn. Det blir en helt annan modell än vad vi har byggt i flera decennier. Det skapar ett extremt splittrat samhälle. Det vill vi inte ha, säger han.

I Sverigedemokraternas budget är integrations- och migrationskostnaderna drastiskt mindre än för de andra partierna. Redan år ett i budgeten är minskningen kraftig.

Går det att göra en sådan omläggning så snabbt?

– Det går att göra. Det är inte speciellt svårt. Nu har vi kommit en liten bit på väg med de andra partiernas åtgärder, säger han och refererar till den senaste utvecklingen inom det migrationspolitiska området.

Och inom integrationen?

– Konsekvenserna blir små. Det är stora besparingar. Men vi spar på sådant som är verkningslöst, som hela etableringsuppdraget. Det kommer att påverka individen som är i uppdraget. Men i takt med att invandringen minskar skär vi ned pengarna till kommunerna. Men det gör vi inte i förtid. Det hela går att göra. Det är jag helt övertygad om.

Forrige artikel Klart med lag om ID-kontroller vid gränsen Næste artikel Slarv med ID-kontroll ger dryga straffavgifter