Debatt

Oklart hur LRF vill gynna skogsägare som vill bygga nya naturvärden

Paul Christensson från LRF skogsägarna ger intressanta och positiva besked. Det finns dock flera utmaningar, skriver skogsägare Leif Öster i en slutreplik.

”Problemet är att många planläggare har berättat för mig att de saknar kunskap för att kunna identifiera ovanliga lavar, mossor och insekter.”
”Problemet är att många planläggare har berättat för mig att de saknar kunskap för att kunna identifiera ovanliga lavar, mossor och insekter.”Foto: Janerik Henriksson/TT
Leif Öster
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I ett debattinlägg frågade jag LRF hur de ska hjälpa oss skogsägare att hitta höga naturvärden i våra skogar, när nu Skogsstyrelsen slutar registrera nyckelbiotoper. I en konstruktiv replik ger LRF:s Paul Christensson två intressanta och positiva besked.

Läs också

Det ena är att LRF nu utvecklar ”det digitala stödet i skogsbruksplanerna för att identifiera natur- och kulturvärden.” Det är en välkommen och viktig nyhet. Den andra nyheten är att arbetet syftar till ”göra skillnad i hela skogslandskapet”. Det är också bra. Att utveckla skogsbruksplanerna är efterlängtat. Att börja tänka i skogslandskap är lika viktigt.

Det är fortfarande oklart hur LRF vill gynna skogsägare som vill bygga nya naturvärden.

Christensson skriver vidare att höga naturvärden bör vara en möjlighet snarare än ett hot för skogsägaren. Och att vi måste ta tillvara skogsägarnas engagemang och drivkrafter. Det är lätt att hålla med. I det arbetet är just fler och bättre skogsbruksplaner helt avgörande.

På min egen skogsfastighet har det gjorts skogsbruksplaner sedan 1966. Ingen av dessa planer har hittills fångat upp vare sig höga natur- eller kulturvärden. Inte ens flera tydliga nyckelbiotoper har noterats. Planerna har mest handlat om skogsskötsel och avverkningsmöjligheter.

Utmaningar väntar

Det finns dock utmaningar här:

  • Att ha en aktuell skogsbruksplan är ett av skogsägandets viktigaste verktyg. Ändå saknar två av tre av alla skogsägare en sådan plan. Vi måste få fler skogsägare att sätta upp mål och göra planer.
  • Alla större virkesköpare ska följa FSC:s förbud mot avverkning av skog med höga naturvärden, motsvarande nyckelbiotoper. När LRF nu i nya planer ska hjälpa skogsägare att beskriva naturvärden bör nivån följa FSC:s krav. Problemet är att många planläggare har berättat för mig att de saknar kunskap för att kunna identifiera ovanliga lavar, mossor och insekter.
  • Det är fortfarande oklart hur LRF vill gynna skogsägare som vill bygga nya naturvärden.
  • Att göra skillnad i skogslandskapet är viktigt, men detta kräver ofta dialog mellan grannar. Det kan vara en stor utmaning även för LRF.

Läs tidigare inlägg i debatten

Låt naturvärden vara en möjlighet för skogsägaren

Höga naturvärden bör vara en möjlighet snarare än ett hot för skogsägaren. Först då kan vi komma framåt i arbetet med att utveckla den biologiska mångfalden i skogen. Det skriver Paul Christensson, LRF skogsägarna i en replik.

Flytta Skogsstyrelsens fältverksamhet till länsstyrelserna

Att ha två glest bemannade myndigheter ute i skogen som ibland ger olika besked, har olika ansvarsområden och olika agendor fungerar inte. Kanske är det dags att samordna länsstyrelsernas och Skogsstyrelsens lokala arbete till länsstyrelserna? Det skriver Leif Öster, skogsägare och tidigare expert i Skogsutredningen.

Nämnda personer

Paul Christensson

Ordförande, LRF Skogsägarna

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00