Debatt

Låt naturvärden vara en möjlighet för skogsägaren

Höga naturvärden bör vara en möjlighet snarare än ett hot för skogsägaren. Först då kan vi komma framåt i arbetet med att utveckla den biologiska mångfalden i skogen. Det skriver Paul Christensson, LRF skogsägarna i en replik.

”En registrerad nyckelbiotop har i praktiken varit ett subjektivt myndighetsbeslut, utan möjlighet för skogsägaren att överklaga eller att få ersättning.”
”En registrerad nyckelbiotop har i praktiken varit ett subjektivt myndighetsbeslut, utan möjlighet för skogsägaren att överklaga eller att få ersättning.”Foto: Mats Andersson/TT
Paul Christensson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Leif Öster frågar LRF i en debattartikel i Altinget hur naturvärden ska hittas och hur myndighetskontakter ska gå till nu när Skogsstyrelsen slutar registrera nyckelbiotoper. Det är två viktiga frågeställningar som berör landets alla skogsägare.

Läs också

När nyckelbiotops-inventeringarna inleddes var LRF positiva. Tyvärr har de utvecklats till något annat än vad som var avsikten. 

LRF:s grundinställning är att vi gemensamt kommer mycket längre i både naturvårdsarbetet och möjligheten att nyttja skogen i övergången till en bioekonomi om vi tar tillvara skogsägarnas engagemang och drivkrafter. I stället har det i Sverige utvecklats en kontraproduktiv naturvårdspolitik där det blivit en risk för skogsägare att utveckla och vårda naturvärden. Det har skett inom myndigheterna utan politiska beslut. Nyckelbiotoperna har varit en del i det, tillämpning av artskydd och hantering av fjällnära skog är andra exempel.

Möjlighet snarare än hot

När nyckelbiotopsinventeringarna inleddes var LRF:s inställning positiv. Tyvärr har de utvecklats till något annat än vad som var avsikten. Både Skogsutredningen, domstolar och regeringen har konstaterat att inventeringen saknar lagligt stöd och därför avslutas arbetet.

En registrerad nyckelbiotop har i praktiken varit ett subjektivt myndighetsbeslut, utan möjlighet för skogsägaren att överklaga eller att få ersättning. Det är själva definitionen av rättsosäkerhet. Utifrån en medlemsundersökning kan vi se att närmare 9 av 10 utav LRF:s skogsägande medlemmar är kritiska till denna form av metoder.

Vi menar att det i stället bör vara en möjlighet snarare än ett hot att ha höga naturvärden i sin skog. Först då kan vi komma framåt i arbetet med att utveckla den biologiska mångfalden i skogslandskapet.

En palett av skyddsformer

LRF Skogsägarna är därför positiva till att såväl regeringen och oppositionen har lagt fram förslag för att formellt skydd ska baseras på frivillighet, vilket möjliggör att inslagen av tvång kan minska i arbetet med skyddad natur. Därutöver vill vi se en palett av olika skyddsformer som är flexibla i tid och rum så att de kan anpassas utifrån arter och naturvärden – men även skogsägarens egna önskemål.

Utifrån dessa förutsättningar, där frivillighet och ersättning är en viktig del, skulle i stället 8 av 10 skogsägare vara positivt inställda till att utveckla och bevara höga naturvärden i sin skog. Det kommer skapa en helt ny grund för samtal mellan myndigheter och skogsägare om naturvärden i skogen och göra skillnad i hela skogslandskapet.

En ingång i Myndighetssverige

LRF välkomnar också förslaget i skogspropositionen med fjärranalys som stöd för både skogsägare att identifiera värdefulla miljöer. Just nu utvecklar vi inom skogsägarrörelsen det digitala stödet i skogsbruksplanerna för att identifiera natur- och kulturvärden.

Vi delar Leif Östers förslag om att det behövs en ingång i Myndighetssverige. Det har funnits ett uppdrag att arbeta med regelförenkling och ”en väg in” under flera år, eftersom administration och myndighetskontakter är betungande. Trots detta har utvecklingen gått i motsatt riktning. LRF välkomnar en verklig förändring. Det naturliga är att Skogsstyrelsen som sektorsmyndighet har ansvaret. Det förenklar och förkortar handläggning.

Det nyligen presenterade skogspropositionen bekräftar principen ”frihet under ansvar” som är grunden i vår skogspolitik. Låt oss göra det bästa och ta tillvara de förslag som nu presenterats.

Läs tidigare inlägg i debatten

Flytta Skogsstyrelsens fältverksamhet till länsstyrelserna

Att ha två glest bemannade myndigheter ute i skogen som ibland ger olika besked, har olika ansvarsområden och olika agendor fungerar inte. Kanske är det dags att samordna länsstyrelsernas och Skogsstyrelsens lokala arbete till länsstyrelserna? Det skriver Leif Öster, skogsägare och tidigare expert i Skogsutredningen.

Nämnda personer

Leif Öster

Skogsägare och skogsdebattör
Kommunikatör

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024