Ökad acceptans för lobbyregler hos ledamöter

Trots hårt motstånd från flera partier när reglerna om ökad transparens röstades igenom, är uppslutningen nu stor bland svenska europaparlamentariker. Men synen på vilka möten som ska registreras skiljer sig åt.

Flera ledamöter uppger även att formen för intressentmötena förändrats under pandemin. <br>
Flera ledamöter uppger även att formen för intressentmötena förändrats under pandemin.
Jacob HederosRebecka Prahl

EU-parlamentarikernas inställning till de nya transparenskraven har förändrats sedan den avgörande omröstningen 2019. Från tidigare oro för negativa konsekvenser, har flera partier efter att regelverket röstats igenom växlat upp ambitionsnivån med löften om att redovisa alla möten.

Sammantaget ter sig acceptansen större jämfört med utgångsläget då beslutet togs. De nya reglerna röstades igenom med fyra rösters marginal, och även om omröstningen genomfördes anonymt, var det inom partigrupperna som SD, KD, M, C och L tillhör en omfattande kritik mot förslaget.

I samtalen med Altinget uppger nu företrädare för flera av de tidigare kritiska partierna att de ser positivt på kraven. Däremot skiljer sig själva efterlevnaden och uttolkningen av desamma fortsatt åt.

Läs också

Det ska inte ha förekommit någon större utvärdering av reglerna efter att de trätt i kraft inom den kristdemokratiska partigruppen, enligt Moderaternas Jessica Polfjärd. Men det egna partiet har gått från en tidigare mycket kritisk hållning, till att numera se positivt på mer öppenhet kring vilka de möter.

– Vi är överens om att vi inte har något emot att lägga ut och berätta vilka vi träffar. Tvärtom, i dagens sociala medievärld så är det till och med så att man lägger ut ett möte. Jag tror att transparens är ganska viktigt och vi har inget att skämmas för, säger Jessica Polfjärd.

MP: Vissa möter färre än andra

Miljöpartiet var ett av de partier som var främst pådrivande i att få igenom regelverket. MP lovade också att de ska redovisa alla sina möten med intressenter. Men när Altinget går igenom mötesloggarna sticker Alice Bah Kuhnke ut jämfört med partikollegorna, genom att inte ha redovisat några möten på mer än tre månader.

Inför valet 2019 sa Bah Kuhnke till Ekot att det är viktigt att kunna följa och granska vilka personer och organisationer europaparlamentariker träffar, och att det borde vara en självklarhet för alla parlamentariker att redovisa.

Hon uppgav även att hon skulle redovisa i det register som den gröna gruppen tagit fram för ledamöterna och deras personal. Men där är det tomt på möten från Alice Bah Kuhnke.

När Altinget frågar Bah Kuhnke om varför hon inte har redovisat några möten på över tre månader hänvisar hon till sin personal. De uppger sedan att hon inte har haft några lobbymöten sedan det senast registrerades i december, och att ledamöternas möten uppdateras en gång i månaden.

– Vanligtvis har Alice Bah Kuhnke inte så många lobbymöten, utan mer andra typer av engagemang, säger Sara Söderström.

Bah Kunkhes kontor påpekar även att sedan EP-registret tagits fram har ledamoten slutat använda den gröna gruppens register. En stor del av ledamotens tid tas upp av officiella möten i parlamentets utskott och andra interna möten med den gröna gruppen, samt olika arbetsgrupper, styrelseåtaganden, och möten med Miljöpartiet i Sverige där hon är styrelseledamot.

Så svarade partierna Ekot inför valet

KD
L
MP
S
SD

V
M

Så gjordes genomgången:

  • Vid två separata tillfällen, juni 2020 och februari/mars 2021, kontrollerades uppgifterna om vilka möten som parlamentarikerna angett att de deltagit i på deras personliga sidor på EU-parlamentet. Uppgifterna sammanställdes och följdes upp i relation till vilka uppdrag som de innehaft i sin roll som parlamentariker.

”Jag tror att folk kanske tänker till mer nu”

Hos Socialdemokraterna skiljde rapporteringsgraden sig också åt mellan ledamöterna. Både Jytte Guteland och Erik Bergkvist har uppdaterat sin redovisning efter att Altinget kontaktat dem.

Guteland hoppas dock sammantaget att reglerna har fått effekten att de leder till mer eftertanke hos ledamöterna, genom att kontoren får fler tillfällen att reflektera över balansen mellan de intressenter de möter i sitt arbete.

– Jag tror att folk kanske tänker till mer nu.

Guteland, som sitter i en central roll som huvudförhandlare för klimatlagen, pekar samtidigt på att mötena med intressenter har ändrat form under det senaste året.

– Det kanske beror på min roll, att jag är koordinator och huvudförhandlare, och agendan är fullsatt som den är, men jag har nog under pandemin mer träffat intressenter i seminarie- och webbinarieform, än bilateralt. Det är en ganska stor skillnad från förut.

Var går gränsen för ett möte?

Hon pekar dock på att det i den situationen blir mer av en gränsdragningsfråga om man är skyldig att rapportera in mötena utifrån kraven, men anser själv att hon bör göra det. Detta är också är en avvägning som tas upp av andra ledamöter som Altinget är i kontakt med. Alice Bah Kunkhe anser exempelvis inte att dessa möten behöver rapporteras då de är offentliga.

För Jessica Polfjärds del har det inte ansetts relevant att rapportera in de tillfällen då hon deltagit i Skogsindustriernas “Forum för Bioekonomi” under tiden som hon satt som skuggrapportör för EU-parlamentets inspel till den kommande skogsstrategin.

– Nej, det är klart att jag fick information där. Men det var inte direkt kopplat eller relaterat till det här arbetet.

Hon hänvisar bland annat till att det var ett forum där också andra partier var representerade.

– Men det är klart att också andra intressenter får ge uttryck för det som de tycker är viktigt. Men det har ju varit under olika ämnen som vi diskuterat, det kan ju vara allt från cirkulär ekonomi till hur vi ska vårda skogen.

Sammantaget sticker svenska ledamöter ut som några av dem som rapporterar flest möten med intressenter. Till skillnad från 44 procents rapportering generellt, uppgavs det i höstas att 90 procent av de svenska ledamöterna redovisat lobbyistmöten.

Nämnda personer

Alice Bah Kuhnke

Europaparlamentariker (MP), ledamot i partistyrelsen
fil. kand. statsvetenskap (Stockholms uni., 2003)

David Lega

Europaparlamentariker (KD), ledamot i partistyrelsen

Jessica Polfjärd

Europaparlamentariker (M)
Kurser i beteendevetenskap

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00