Nya lagar och regler: Höjd pensionsålder, dyrare högskoleprov och ny myndighet

Den första januari började flera nya lagar och regler gälla. Det handlar bland annat om skärpta åtgärder för att motverka penningtvätt, höjd skatt på alkohol och tobak och förlängda a-kasselättnader. Nu inrättas även Myndigheten för totalförsvarsanalys.

Pensionsåldern höjs och en ny myndighet för analys av Sveriges totalförsvar inrättas vid årsskiftet.
Pensionsåldern höjs och en ny myndighet för analys av Sveriges totalförsvar inrättas vid årsskiftet.Foto: Janerik Henriksson/TT, Stefan Jerrevång/TT
Miranda Olsson

Ny riksbankslag

Som Altinget tidigare rapporterat om införs en ny riksbankslag vid årsskiftet. Lagen ska förtydliga Riksbankens uppdrag och mandat, bland annat när det gäller finansiell stabilitet, och anger en låg och stabil inflation som mål för penningpolitiken. Även grundlagen ändras för att förtydliga Riksbankens oberoende och finansutskottets uppgift att granska Riksbankens verksamhet.

Läs också

Myndigheten för totalförsvarsanalys inrättas

Från och med årsskiftet inleder Myndigheten för totalförsvarsanalys sin verksamhet. Myndigheten ska följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret och ska vara oberoende i relation till den verksamhet den ska följa upp och utvärdera.

Susanne Moberg, som varit särskild utredare för inrättandet av myndigheten, är vikarierande generaldirektör i väntan på att rekryteringen ska bli klar.

Höjd pensionsålder

2023 höjs åldern för när man som tidigast kan ta ut allmän pension, från 62 år till 63 år. Lägsta åldern för att få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg ändras från 65 år till 66 år, i enlighet med Pensionsgruppens överenskommelse från 2017 om att långsiktigt höja pensionsåldern.

Skattesänkning för personer över 65 år som arbetar

I regeringens och Sverigedemokraternas budgetproposition, som riksdagen röstade igenom i december, fanns bland annat ett förstärkt jobbskatteavdrag för personer som fyllt 65 år. Enligt regeringen beräknas ungefär 400 000 personer få sänkt skatt på sina arbetsinkomster med i snitt 1 900 kronor per år, men som mest 6 000 kronor per år.

Högskoleprovet blir dyrare

Avgiften för att anmäla sig till högskoleprovet höjs från 450 kronor till 550 kronor.

Tillfälliga lättnader i arbetslöshetsförsäkringen förlängs

Under pandemin infördes tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som skulle göra det lättare för människor att få a-kassa. Bland annat ska ersättningen kunna utgå redan efter två karensdagar, i stället för sex som i vanliga fall. Lättnaderna förlängs nu hela året ut efter regeringens överenskommelse med Sverigedemokraterna. Även den tillfälligt höjda nivån behålls.

Reseavdrag bibehålls i nuvarande form

Riksdagen röstade i somras igenom en ny modell för skattelättnader för arbetsresor som skulle vara oberoende av färdmedel och innebära att det nuvarande reseavdraget avskaffas vid årsskiftet. Det sker nu inte. Efter en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna behålls reseavdraget i sin nuvarande form. Schablonbeloppet höjs med drygt sex kronor per mil för arbetsresor med bil.

Sänkt skatt på bensin och diesel

Energiskatten på bensin och diesel sänktes med en krona per liter den 1 januari 2023. Men åts snabbt upp av höjda priser, vilket Aftonbladet kunde rapportera om redan dagen efter skattesänkningen genomfördes.

Efter en lagändring om en paus kommer inte heller den årliga höjningen av reduktionsplikten att genomföras. Inblandning av förnybara och andra fossilfria drivmedel ligger därmed kvar på samma nivå som 2022. Regeringen och Sverigedemokraterna vill sänka reduktionsplikten, men till vilken nivå återstår att se.

Grundlagsändring: Utlandsspioneri klassas som yttrande- och tryckfrihetsbrott

Vid årsskiftet genomförs flera grundlagsändringar för att kriminalisera utlandsspioneri, grovt utlandsspioneri och grov obehörig befattning med hemlig uppgift med grund i utlandsspioneri. Utlandsspioneri görs även till tryck- och yttrandefrihetsbrott, vilket kritiserats hårt av bland annat Journalistförbundet.

”Vi ser en stor risk för att de föreslagna förändringarna kraftigt kommer att begränsa möjligheterna att rapportera om Sveriges agerande utomlands”, skrev förbundsordförande Ulrika Hyllert i en debattartikel i Altinget våren 2021.

Alkohol- och tobaksskatt höjs

Skatten på bland annat öl och vin höjs med cirka 5 procent medan skatten på sprit höjs med cirka 1 procent vid årsskiftet 2023. Skatten på cigaretter och snus höjs med cirka 3 procent.

Lagändringar för idéburen välfärd

Rätten att delta i upphandlingar och valfrihetssystem ska i vissa fall kunna reserveras idéburna organisationer. Det införs även en ny lag om registrering av idéburna organisationer för de som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet. Registreringen är frivillig. 

Läs också

Informationsutbyte för att motverka penningtvätt

Genom lagändringar ska samverkan för att förebygga, förhindra eller upptäcka penningtvätt förbättras när brottsbekämpande myndigheter, Finansinspektionen och banker å ena sidan eller brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter å andra sidan blir skyldiga att lämna uppgifter, trots sekretess eller tystnadsplikt.

Fler lagar och regler som trädde i kraft vid årsskiftet hittar du här.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget