Ny myndighet istället för Arbetsförmedlingen

ARBETSMARKNAD. Arbetsförmedlingen ska förändras i grunden och en ny nationell myndighet ska arbeta med kompetensförsörjning. Det är ett av förslagen presenteras i den nya Arbetsmarknadsutredningen. 

Arbetsförmedlingen är dyr och ineffektiv.
Arbetsförmedlingen är dyr och ineffektiv.Foto: Foto: Lennart Perlenhem/Arbetsförmedlingen
Marie Lundahl

Den nya Arbetsmarknadsutredningen har kommit fram till att Arbetsförmedlingen behöver reformeras. Utredare Cecilia Fahlén menar att Arbetsförmedlingen har svårt att möta arbetsmarknadens nya behov såsom myndigheten är utformad idag.

Teknikutveckling ger möjlighet

– Förändringstakten i samhället, i näringslivet och i världen är hög. Vi har en arbetsmarknad i stark förändring, drivet av en teknikutveckling men där också samma utveckling kan ge stora möjligheter, säger Cecilia Fahlén på en pressträff.

Arbetsmarknadsutredningen tillsattes 2016. Utredningens uppdrag var att föreslå hur användningen av samhällets resurser kan effektiviseras för att skapa en väl fungerande arbetsmarknad. Även Arbetsförmedlingens arbete med vägledning och samspelet med andra vägledande aktörer skulle utredas.

Detaljstyrning och ryckighet

Cecilia Fahlén menar att det finns mycket som talar för att en detaljerad och kortsiktig styrning hindrar Arbetsförmedlingen från att ha en effektiv verksamhet.

Det har länge funnits problem förknippade med Arbetsförmedlingens arbete med kontroll.

– Det är min uppfattning att regeringens styrning oavsett politisk färg genom åren har karaktäriserats av kortsiktighet, hög detaljeringsnivå och ryckighet, säger Cecilia Fahlén.

Ett exempel är förordningen om arbetsmarknadspolitiska program som trädde i kraft år 2000. Den har ändrats 56 gånger sedan dess, 31 gånger bara de senaste tio åren.

Separera kontrollfunktionen

Utredaren föreslår flera åtgärder. Bland annat ska Arbetsförmedlingens uppdrag ändras. En översyn av regelverket ska göras och myndigheten ska renodla sina arbetsmarknadsutbildningar. Funktionen att både stödja och kontrollera de arbetssökande ska separeras.

– Det har länge funnits problem förknippade med Arbetsförmedlingens arbete med kontroll, säger Cecilia Fahlén.

Hon tycker att kontrollarbetet antingen ska centraliseras till Arbetsförmedlingen eller så ska kontrollfunktionen övergå till a-kassorna.

Myndighetens anslag ska sänkas för att öka drivkraften mot effektivisering genom att automatisera och digitalisera.

– Förlagen kan leda till besparingar på 1,5 miljarder kronor per år, framför allt med effektiviserad administration och myndighetsutövning, säger Cecilia Fahlén.

Privata eller offentliga utförare?

Arbetsförmedlingen har både interna och externa utförare som för myndighetens räkning erbjuder arbetsmarknadstjänster. De ska behandlas likvärdigt och det ska vara deras samhällsekonomiska effektivitet som ska styra deras förutsättningar.

Att jämföra vilken utförare som är mest effektiv är svårt. Externa utförares tjänster är tydligt avgränsade medan myndighetens interna tjänster ofta består av en blandning av aktiviteter. Dessa kan vara svåra att följa upp.

Samtidigt ger inte svensk och internationell forskning stöd för att privata utförare uppnår bättre resultat än offentliga, snarare det motsatta.

– Det finns studier som tyder på ökade kostnader jämfört med offentlig regi, säger Cecilia Fahlén.

Ny myndighet: Kompetensförsörjningsmyndigheten

En tydligare ansvarsfördelning och samverkan mellan stat och kommun behövs för de arbetsmarknads- och socialpolitiska områdena.

– Att det råder oklarheter kring vem som ansvarar för att göra vad innebär en risk för att kommunerna och Arbetsförmedlingen gör samma saker, säger Cecilia Fahlén.

Utredningen pekar också på att det i många sektorer råder brist på arbetskraft samtidigt som att en större andel av de inskrivna står långt ifrån arbetsmarknaden.

– Det är en följd av att samhällsinstitutionerna sedan en längre tid inte tycks stötta utvecklingen av relevant kompetens, säger Cecilia Fahlén.

Utredningen landar i förslaget att starta en ny nationell myndighet med ett samlat ansvar för kompetensförsörjningspolitiken. Det betyder att även de verksamheter med kompetensförsörjning som redan finns på andra myndigheter ska flyttas över till den nya kompetensförsörjningsmyndigheten.  

Nämnda personer

Ylva Johansson

EU-kommissionär, ansvarig för inrikes frågor
Ämneslärare i matematik och fysik (Lunds uni. 1988)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00