Namnen som önskas – och tippas – som utbildningsminister

Altinget har lyssnat med debattörer och sakkunniga inom utbildningssektorn om vem de hoppas respektive tror kniper posten som utbildningsminister. 

Foto: Tim Aro/TT, Stina Stjernkvist/TT, Ali Lorestani/TT
Sanna Rayman

På onsdag rapporterar Ulf Kristersson till talmannen om hur det går i regeringsförhandlingarna. Ännu har det varit tämligen tyst, om än inte helt fritt från läckor. Av mumlet att döma blir det en regering med M, L och KD – med stöd av SD, men helt säkert är ingenting förrän Kristersson läser upp sin regeringsförklaring och meddelar vem som får vilket departement.

Altinget har under tiden lyssnat med debattörer och sakkunniga inom utbildningssektorn i bred bemärkelse om vem de hoppas respektive tror kniper posten som utbildningsminister.  

I stort sett alla hoppas att Liberalerna tar över departementet, men det finns också andra åsikter. Någon håller – förmodligen med föga hopp – på S, medan en av de tillfrågade konstaterar att det vore bäst om Moderaterna tog över frågorna – ”så att skolfrågan får tyngd och inte reduceras till en profilfråga för L som kan viftas bort av finansdepartementet vid behov”. Önskemål om att M och L delar på utbildningsdepartementet förekommer också.

Men, även om L är favoriter som departementschefande parti så finns det reservationer. En skriver till exempel att: ”Det största problemet med Liberalernas skolpolitik är den nära kopplingen till skolkoncernernas intresseorganisationer och före detta politiker som nu äger skolkoncerner eller sitter i deras styrelser.”

Bland önskeministrarna nämns Anna Ekström – som ju faktiskt fått frågan av en tidigare moderat regeringsbildare – ett par gånger, men bland de mer troliga kandidaterna som nämns återfinns Christer Nylander, som beskrivs som ”en socialliberal med sunda bildningsideal”, men också hans partikollegor Isak Skogstad samt Romina Pourmokhtari (som även nämns som möjlig skolminister).

Ett par forskare pekas också ut som önskenamn på posten. En av dem är Björn Tyrefors, verksam på IFN och affilierad till Nationalekonomiska institutionen på Stockholms universitet, som har forskat bland annat på betygssättning och på skillnader mellan offentliga och privata utövare.

En annan forskarfavorit är Jörgen Tholin, som är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och som ledde betygsutredningen för några år sedan. Han har även verkat som högskolerektor.

Det är emellertid inte bara liberaler och forskare som återfinns bland drömnamnen, även moderata namn nämns, däribland den moderate partisekreteraren Gunnar Strömmer och Lars Hjälmered, som satt som vice ordförande i utbildningsutskottet under merparten av 2022. Det luftas också förhoppningar om att det ska bli ”någon som lyssnar in de yngre moderaternas kritik av att skolsystemet blivit pro-business”.

Ett önskemål som följer samma linje är Robert Wenglén, Lommamoderaten som gjort sig känd som partiets kanske skarpaste kritiker av möjligheten till vinstuttag i friskolesystemet.