MP: När myndigheterna diskriminerar dubbelbestraffas de mest utsatta

DEBATT. Enligt Arbetsförmedlings egen statistik prioriterade handläggarna nyanlända män framför kvinnor. Det är helt oacceptabelt, skriver Leila Ali Elmi (MP). 

Leila Ali Elmi (MP)
Riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson


Etablering är en av de viktigaste frågorna som jag har arbetat mycket med under det gångna året i arbetsmarknadsutskottet. Det är genom en bra samhällsintroduktion och god etablering som människor får schyssta möjligheter att fungera fullt ut i det nya landet.

Lågt arbetskraftsdeltagande och brist på meningsfull sysselsättning ökar riskerna att fastna i ekonomiskt sårbara situationer och social marginalisering. Dessutom bidrar ett jobb och känslan av att ens kunskap värderas generellt sett till en positiv inverkan på individens självbild, känsla av delaktighet och psykiska välmående såklart.

Vill se individanpassad etablering

Den stora utmaningen är att säkerställa att etableringen verkligen fungerar i praktiken, för det är i detaljerna det sitter. Hur väl du som nyanländ kommer in i samhället beror på vilken information du får, vilka människor du möter, samt vilka hinder och möjligheter som uppstår längs vägen. Och det beror på vilken tid det tar. Vi behöver på riksnivå skapa bra förutsättningar för detta. Miljöpartiet ser gärna en mer individanpassad etablering. 

M/KD slaktade resurser

Reformeringen av Arbetsförmedling (AF), som är en del av januariavtalet, pågår också. Här har oönskad ryckighet uppstått då M och KD i sin höstbudget 2018 valde att slakta så pass mycket resurser till AF att de fick varsla en tredjedel av sina anställda. De skrotade också nya extratjänster vilket är en insats många utrikesfödda kvinnor deltar i.

Nu är arbetet på rull igen och en utredning har nyligen presenterat hur kommunernas roll kan se ut i detta. AF har ansvaret för etableringen och det är väldigt viktigt att insatserna fungerar i hela landet. Miljöpartiet anser också att staten behöver ta ett förlängt ansvar för etableringen. Kommuner ska inte behöva bromsas i sin vilja att ta emot fler nyanlända för att de är oroliga för att det kan dröja för en del att få arbete. 

Myndigheterna diskriminerar

Att diskriminering i samhället tyvärr fortfarande påverkar etableringen är en annan aspekt som vi måste arbeta hårt med. Black lives matter-demonstrationerna har under sommaren spridit sig över hela världen, så även hit. Sverige är på intet sätt befriad från strukturell diskriminering som leder till att människor inte får samma möjligheter på grund av etnicitet och hudfärg. 

Även bland nyanlända behandlas människor olika beroende på kön. Tidigare i år visade tv-programmet Kalla fakta att kvinnor med utländsk härkomst fick sämre insatser än män på AF. Enligt myndighetens egen statistik prioriterade handläggarna nyanlända män framför kvinnor, vilket är helt oacceptabelt. Nyanlända kvinnor har redan svårare att få jobb än männen – efter etableringsprogrammet har 41 procent av männen jobb, jämfört med 18 procent för kvinnorna.

Diskriminering i olika former är generellt ett problem på den svenska arbetsmarknaden och när även myndigheterna diskriminerar människor dubbelbestraffar man de mest utsatta.

Bra framsteg

I januariavtalet fastslås att det behövs ett tydligt jämställdhetsperspektiv i alla etableringsåtgärder, vilket nu ingår i AF:s regleringsbrev. Och i höst behandlar riksdagen en rapport från Riksrevisionen: Effektiviteten i förmedlingsverksamheten – förmedlarnas attityder och arbetssätt har betydelse. Det är bra. Bara när statens egna myndigheter respekterar mänskliga rättigheter och behandlar människor lika, kan vi på allvar kräva av andra att göra det samma. 

Högt tonläge i migrationspolitiken

Min förhoppning inför nästa riksdagsår är att Arbetsförmedlingens nya arbetsformer klarnar, att närvaron finns i hela landet och att människor bemöts på bästa sätt.  

I synnerhet just nu, när tonläget i de migrationspolitiska samtalen är högt, är det extra viktigt att påminna sig om att människor som får asyl i Sverige har betydligt större möjlighet att komma in i samhället om situationen i övrigt är så trygg som möjligt. Det gäller både villkoren för att få asyl och för familjeåterförening. Det handlar om tron på att kunna skapa sig en framtid.

Forrige artikel Täbys KSO om glesbygdsbeskattning: Propositionen missar poängen Täbys KSO om glesbygdsbeskattning: Propositionen missar poängen Næste artikel C-ledamot: Sverige måste bli bättre på säkra kvinnors ekonomiska frihet C-ledamot: Sverige måste bli bättre på säkra kvinnors ekonomiska frihet