Debatt

MP: En miljard till civilsamhället för att stärka demokratin och integrationen

Föreningslivet är en bärande samhällskraft. Det är avgörande för en levande demokrati, ett samhälle som håller ihop och för fritidsaktiviteter för barn och unga. Vi går till val på att ge civilsamhället bättre möjlighet att vara med och bryta segregationen, skriver Amanda Lind, riksdagskandidat och före detta kultur- och demokratiminister (MP).

Civilsamhällets organisationer behöver allt stöd de kan få. En permanent miljard till civilsamhället är ett välbehövligt första steg, skriver tidigare kulturministern Amanda Lind (MP).
Civilsamhällets organisationer behöver allt stöd de kan få. En permanent miljard till civilsamhället är ett välbehövligt första steg, skriver tidigare kulturministern Amanda Lind (MP).Foto: Miljöpartiet de gröna
Amanda Lind
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Politiken har ett ansvar att göra det så lätt som möjligt för människor att ge av sin tid och energi till det gemensamma, och att stärka folkrörelserna som bidrar till demokrati, folkhälsa och integration.

Därför föreslår Miljöpartiet en permanent miljard till det civila samhällets organisationer för stöd till integrationsinsatser, fritidsaktiviteter och demokratiska mötesplatser.

Nyckelroll för integrationen

Civilsamhället spelar en nyckelroll för integrationen. Här möts människor med vitt skilda bakgrunder och förutsättningar och får möjlighet att växa och förbättra sitt lokalsamhälle samtidigt som man övar på demokratiskt beslutsfattande. Därför var det en katastrof att statsbidraget för just projekt som motverkar segregation togs bort av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i den senaste budgeten.

Miljöpartiet vill i stället ge civilsamhällets organisationer ännu bättre förutsättningar. Vi vill ge ett ökat stöd till samlingslokaler och trossamfund samt ett förstärkt arbete mot hot och hat, som slår särskilt hårt mot ideella organisationer med knappa resurser.

En permanent miljard till civilsamhället är ett välbehövligt första steg.

Vi vill också stärka den statliga finansieringen av barn- och ungdomsorganisationer. Organisationer som leds av unga själva stärker det demokratiska deltagandet och ger unga en politisk röst som de annars hade saknat, samtidigt som de erbjuder viktiga sammanhang och aktiviteter för ungdomar här och nu.

Stärk folkhälsan och jämlikheten

Ett brett utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter är viktigt för att ta vara på alla barns intressen, stärka folkhälsan i alla åldrar och arbeta förebyggande mot segregation och utanförskap. Idrotten och friluftslivet är djupt rotade folkrörelser som har alla möjligheter att växa, inte minst i utanförskapsområden, för att ge fler barn och unga goda möjligheter till rörelse, gemenskap och träning.

Vi föreslår en permanent förstärkning av idrottens och friluftslivets anslag för att stärka arbetet som görs, men också möjliggöra satsningar på jämlikhet och inkludering. Dessutom vill vi se ett särskilt statligt stöd till anläggningar och miljöer för idrott och rörelse.

Kulturliv i hela landet

Slutligen vill fortsätta stärka det ideella kulturlivet. Arrangörsföreningar och ideella kulturföreningar runt om i landet bidrar till meningsfull fritid och är avgörande för ett rikt kulturliv i hela landet.

Demokratiska samtal i stället för utanförskap

I Sverige har vi ett växande demokratiskt utanförskap där många känner att de saknar verktygen för att vara med och delta. Detta utanförskap är politikens misslyckande – men lösningarna finns i hela samhället. För partipolitik är långt ifrån de enda platserna där vi har demokratiska samtal. De börjar i fackklubben, i studiecirkeln, och i omklädningsrummet på idrottsplatsen. Sammanhang där vi människor får träffas, samarbeta och förändra samhället är avgörande för demokratin och för att motverka segregation.

Allt detta möjliggörs av ett starkt lokalt civilsamhälle. Civilsamhällets organisationer behöver allt stöd de kan få. En permanent miljard till civilsamhället är ett välbehövligt första steg.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00