Debatt

”Minerallagen ger inte utrymme för andra intressen än gruvindustrins”

Gruvbranschens intresse är att utvinna och sälja mineral, oavsett om det används för klimatomställningen eller helt andra områden. Det är viktigt att omställningen inte drivs av industriallianser, skriver nätverket Vetonu i en slutreplik.

”Problemet är att minerallagen inte ger utrymme för några andra intressen än gruvindustrins när undersökningstillstånd utfärdas och processen för gruvbrytning inleds.”
”Problemet är att minerallagen inte ger utrymme för några andra intressen än gruvindustrins när undersökningstillstånd utfärdas och processen för gruvbrytning inleds.”Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I sin replik till oss kopplar Svemins Maria Sunér samman det som gör gruvbrytning till ”en smutsig historia” med demokratifrågan och framhåller att gruvbrytning är en komplex fråga som kräver en avvägning mellan olika intressen. Vi håller med.

Läs också

Problemet är att Minerallagen inte ger utrymme för några andra intressen än gruvindustrins när undersökningstillstånd utfärdas och processen för gruvbrytning inleds.

Vårt upprop handlar om att samhället behöver diskutera och komma fram till hur nybrytning av metaller på olika sätt kan begränsas så mycket som möjligt.

Det sker varken någon diskussion, några avvägningar eller beaktande av komplexiteten i frågan. Just bristen på demokrati i minerallagen har vi i Skåne, liksom man har på andra håll i landet, stor erfarenhet av. Undersökningstillstånd för 22 000 hektar i landets främsta jordbruksområde utfärdades trots protester från regionen, tre kommuner, samtliga lokala politiska partier, 4 000 berörda markägare och en hel bygd.

Vetorätten handlar således inte, som hon varnar för, om enskilda individer, utan det är kommuner, lokalbefolkningar och urfolk som är berörda av gruvprojekt som ska få inflytande över sina levnadsvillkor och sin miljö.

Gruvbranschens intresse

Gruvbranschens intresse är att utvinna och sälja mineral, oavsett om det används för klimatomställningen eller helt andra områden. Exempelvis är det enbart omkring en procent av det vanadin som används inom EU som går till omställningen av förnybar energi.

Att dessutom utgå ifrån att de länder som i dag är ledande inom gruvproduktionen skulle lägga ner sin verksamhet om bara vi ökar den inhemska produktionen är fullständigt orimligt.

Begränsas nybrytning

Syftet med en cirkulär ekonomi är att begränsa nybrytning av metaller. EU:s gröna giv förutsätter ett stort antal nya gruvprojekt både inom och utanför EU, med ödesdigra konsekvenser för människor, biologisk mångfald och miljö.

Vårt upprop handlar om att samhället behöver diskutera och komma fram till hur nybrytning av metaller på olika sätt kan begränsas så mycket som möjligt. En sådan utgångspunkt ligger inte i Svemins intresse, och just därför är det viktigt att omställningen inte drivs av industriallianser.

Läs tidigare inlägg i debatten

Gröna omställningen beroende av tillgången till kritiska råmaterial

Om vi fortsätter bygga vår gröna omställning på metaller och mineral från odemokratiska länder blir omställningen, precis som Vetonu skriver, ”en smutsig historia”. Det skriver Svemin i en replik.

Den ”gröna” omställningen är en smutsig historia

Människor och lokalsamhällen hyser oro för gruvbranschens upptrappade frammarsch. Det är nu av största betydelse vilka vägval den Europeiska unionen gör, skriver nätverket Vetonu.

Nämnda personer

Maria Sunér

Vd Svemin
Civilingenjör i kemiteknik (Chalmers 1995)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00