Debatt

Miljövänstern i EU ljuger om svensk skog

Det aktiva skogsbruket hotas från politiskt håll, inte minst på europeisk nivå. Det skriver Europaparlamentariker Jessica Polfjärd (M).

EU:s skogsstrategi öppnar upp för en maktförflyttning från medlemsländerna till Bryssel, skriver debattören.
EU:s skogsstrategi öppnar upp för en maktförflyttning från medlemsländerna till Bryssel, skriver debattören. Foto: Yvonne Åsell/SvD/TT
Jessica Polfjärd
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det svenska skogsbruket är på många sätt unikt. Sveriges yta täcks till sjuttio procent av skog. Bara här skiljer vi oss från övriga Europa. Men det är också så att mycket av vår skog är privatägd, till stor del av mindre skogsägare. Så har det varit länge. Det gör att vi har en lång historia av att aktivt bruka vår skog.

Skogsnäringen bidrar med tillväxt

För många av våra skogsägare är skogsbruket därför något som skötts i flera generationer. Det innebär att långsiktigt tänkande och hållbarhet är djupt förankrade i det svenska skogsbruket.

Det är rimligt. Det svenska skogsbruket är en av våra viktigaste tillgångar. Skogsnäringen utgör en stor och viktig del av svensk export och bidrar med jobb, tillväxt och utveckling i hela landet. Därtill spelar skogen och dess produkter en nyckelroll för vårt klimatarbete genom att binda koldioxid och ge oss chansen att byta ut fossila bränslen och material mot biobaserade alternativ. Detta är något som politiken borde hjälpa, inte stjälpa.

Tyvärr är så inte fallet i dag. I stället hotas det aktiva skogsbruket från politiskt håll, inte minst på europeisk nivå. I närtid finns det flera exempel.

Till att börja med har vi det pågående arbetet med EU:s skogsstrategi. Här vill man reglera vilken typ av skogsbruk som svenska skogsägare ska få ägna sig åt och driva på för ett standardiserat EU-system för övervakning och skötsel av skogar. Det öppnar upp för en maktförflyttning från medlemsländerna till Bryssel.

Förslag med förödande konsekvenser

Vad detta kan leda till i praktiken har vi den senaste tiden sett i en rad skarpa lagförslag. Det är uppenbart att EU-kommissionen saknar förståelse för det svenska skogsbruket. När man förra sommaren presenterade sitt förslag för ett nytt regelverk för kolupptag på europeisk nivå pekade de flesta bedömare på att det enda sättet för Sverige att möta de nya kraven hade varit att drastiskt minska avverkningen. Det hade fått förödande konsekvenser för vår ekonomi och vårt klimatarbete.

Det är uppenbart att EU-kommissionen saknar förståelse för det svenska skogsbruket.

Moderaterna har konsekvent drivit på för att skogsbruket inte ska förfördelas, vilket gör att de slutgiltiga förslagen på europeisk nivå har blivit acceptabla. Men detta är en utmaning vi kommer att behöva fortsätta möta. Annars finns risken att det svenska klimatarbetet undergrävs och att vi och andra skogrika länder på sikt behöver minska vårt skogsbruk för att kompensera för utsläpp i övriga Europa.

”Ett enormt problem”

Att tjänstemän i Bryssel inte förstår, eller väljer att inte förstå, hur det svenska skogsbruket fungerar kanske är förståeligt. Men från miljövänsterns politiska företrädare är det oacceptabelt. När de väljer att ljuga och spä på med retorik som medvetet blandar ihop det svenska skogsbruket med skövlingar i Amazonas har vi ett enormt problem.

Det här är en bransch som likt få är så beroende av långsiktighet och förutsägbarhet. Lagstiftningen vi arbetar med i dag påverkar träd som planteras 2022, men som inte ens avverkas av nästa generation, utan av nästnästa. Att det blir rätt förutsätter en debatt som varken bygger på lögner eller medvetna missuppfattningar.

Om vi ska komma åt det problemet behöver vi öka förståelsen för hur det svenska skogsbruket faktiskt fungerar. Det är ett pedagogiskt uppdrag jag gladeligen hänger mig åt och förväntar mig att andra svenska politiker sluter upp bakom en enkel paroll: Svenskt skogsbruk bedrivs i Sverige, inte i Amazonas.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget