Miljöarbete kan tappa varannan krona när regeringen skär i biståndet

Regeringen flyttar stora delar av biståndet till flyktingmottagande och Sida tvingas till drastiska åtgärder. För miljö- och klimatrelaterade insatser kan varannan krona försvinna i år. "Regeringen drar ner oplanerat och kraftigt. Det är mycket oroande." säger Lovisa Hagberg på WWF.

"Jag hoppas verkligen att man omprövar beslutet." säger Marcus Lundstedt, We Effect.
"Jag hoppas verkligen att man omprövar beslutet." säger Marcus Lundstedt, We Effect.Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Johanna Alskog

Var fjärde krona av Sidas anslag för år 2022 ska bort: 6,9 av 27,7 miljarder. Detta eftersom regeringen beslutat att flytta pengar från biståndet till att hantera flyktingmottagandet med anledning av kriget i Ukraina.

Det humanitära arbetet ska inte påverkas, enligt regeringens beslut. Det innebär i sin tur att andra biståndsområden kommer att påverkas desto hårdare. Delar av det miljörelaterade biståndet kan påverkas såpass mycket som att varannan krona dras in.

Hållbar utveckling drabbas hårdast

6,9 av 27,7 miljarder av Sidas tilldelade anslag stryks av regeringen. Pengarna ska istället användas till flyktingmottagande.

Det är 25 procent som försvinner. Då det humanitära biståndet inte ska påverkas, enligt regeringens beslut, blir följderna större på övriga områden inom biståndet. I genomsnitt ska 30 procent skäras ned. I den fördelning på olika områden som Sida har gjort är spännvidden mellan 12 och 47 procent.

Anslaget för hållbar utveckling är det som ska dras ned mest, 47 procent, från 3,6 miljarder till 1,7 miljarder.

Anslaget omfattar de fyra globala hållbarhetsstrategierna; strategin för hållbar miljö, klimat och hav samt för hållbart utnyttjande av naturresurser, strategin för hållbar ekonomisk utveckling, strategin för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling samt strategin för Sveriges utvecklingssamarbete för global jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter.

Runt 2 000 avtal påverkas, enligt Johan Tjerneng på Sidas pressavdelning.

– Det är högt och lågt, det är stort och smått, säger han.

Det är med andra ord många och radikala beslut som ska fattas i snabb takt på biståndsmyndigheten. De stora organisationerna i Sverige inom miljörelaterat bistånd har än så länge inte hunnit få några klara besked, enligt den rundringning som Altinget har gjort.

– Vi ser över det vi kan se över, men det är svårt att göra något i det här läget, säger Andreas Karlsson, pressansvarig på Stockholm International Water Institute, till Altinget.

Siwi får runt 40 miljoner kronor i anslag från Sida per år för att arbeta med vattenförvaltning.

”Katastrofala konsekvenser”

We Effect, som har fokus på småskaliga lantbrukare, har Sida som sin absolut största finansiär. År 2020 fick organisationen nästan 190 miljoner från Sida och har verksamhet i 20 länder.

– Det här får katastrofala konsekvenser för människor i fattigdom. Vi har räknat ut att en miljon människor får svårare att trygga sin livsmedelsförsörjning på grund av det här beslutet, säger Marcus Lundstedt, chef för media och påverkan vid We Effect.

Det är utsatta grupper som drabbats hårt av pandemin och nu även följdverkningarna av kriget. Hungern i världen är på en rekordnivå, påpekar Lundstedt.

– Det här sker i ljuset av samtida kriser. Det här drabbar människor i fattigdom och är ett katastrofalt beslut. Regeringen måste klara av att tänka på två saker samtidigt, säger han.

Världsnaturfonden WWF tar emot cirka 100 miljoner kronor årligen från Sida, pengar som används för civilsamhällets arbete med miljö- och utvecklingsfrågor. Runt ett par hundra civilsamhällesorganisationer i världen finns med i arbetet. Inte heller WWF vet ännu i vilken omfattning organisationens verksamhet kommer att påverkas, enligt Lovisa Hagberg, policyansvarig.

– Det vi ser tydligt är att det kommer att påverka och leda till kraftiga neddragningar i verksamheten. Men det här är organisationer som redan blev hårt pressade under covid. Nu tvingas vi bromsa när vi skulle behöva skala upp.  De arbetar under svåra förhållanden, ofta i ett krympande demokratiskt utrymme, de är redan sårbara, säger hon till Altinget.

WWF: Förvånande av så många skäl

Lovisa Hagberg tycker att regeringens beslut är förvånande.

– Regeringen drar ner oplanerat och kraftigt. Det är mycket oroande. Det är ett förvånande val av så många skäl. Demokrati, mänskliga rättigheter, klimatet – allt är sådant som regeringen säger sig vilja satsa på. Dessutom står Sverige värd för Stockholm 50 nu i juni. Det är väldigt märkligt att göra så här i detta läget, säger hon.

Även Marcus Lundstedt nämner den stora miljökonferensen Stockholm 50, ett prestigeprojekt för svensk del.

 – Regeringen har lovat att dubblera klimatbiståndet. Jag hoppas verkligen att man omprövar det här beslutet. Det vore lämpligt att lägga fram det till vid Stockholm 50-konferensen, säger han.

SEI: Påverkar förtroendet

Sida ser över möjligheterna i vissa fall att skjuta på utbetalningarna till år 2023, enligt Johan Tjerneng, istället för att avbryta och sedan tvingas börja om från början.

Annika Flensburg är pressansvarig på Stockholm Environment Institute, som tar emot runt 100 miljoner årligen från för arbete med vattenresurser och vattenförvaltning. Hon konstaterar att de medel som nu är på väg att dras in handlar om saker som redan är beslutade att genomföras.

– Det kommer så klart få följdeffekter. Men också påverka förtroendet i förlängningen, säger hon.

Även Marcus Lundstedt vid We Effect är inne på att konsekvenserna sträcker sig längre än de projekt som avbryts.

– Man kommer inte kunna göra det man har tänkt. Men sen är det inte bara att börja om på nya kula, när man har avbrutit. Så fungerar inte ett samarbete, säger han. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00