Debatt

M: Verkligheten är Eneroths största fiende

De senaste åtta åren är förlorade år för yrkestrafiken. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) försöker med en genomskinlig retorik dölja Socialdemokraternas misslyckanden. Osanningen är hans enda vän, skriver Maria Stockhaus (M) i en replik.

Moderaterna vill se fler&nbsp;utbildade poliser på svenska vägar, mer pengar till tullen och en organisation som förmår att regelbundet kontrollera att lagar och regler följs bland yrkeschaufförer.<br>
Moderaterna vill se fler utbildade poliser på svenska vägar, mer pengar till tullen och en organisation som förmår att regelbundet kontrollera att lagar och regler följs bland yrkeschaufförer.
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Maria Stockhaus
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) ägnar ett svar till Sverigedemokraterna till att attackera oss moderater. Kritiken ministern framför är den samma som denne ägnat sig åt de senaste veckorna. Eneroth underskattar uppenbarligen väljarna och tycks tro att medvetna osanningar skall dölja hans eget misslyckande.

Läs också

”Rena osanningar”

Det går att skönja en viss desperation i Eneroths retoriska tonläge. Hur skall man annars tolka att ministern nyligen ägnade en presskonferens första fem minuter åt att mångordigt lägga ut texten om ”att socialdemokraterna infört klampning”? Sanningen är att det år 2012 tillsattes en parlamentarisk utredning i frågan ledd av den moderate riksdagsledamoten Sten Bergheden.

Utredningens förslag landade 2014 i en proposition med förslag på att införa klampning undertecknad av den moderata infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd. Vem som helst kan gå in och läsa propositionen på riksdagens hemsida. Att infrastrukturministern medvetet ägnar sig åt rena osanningar är minst sagt anmärkningsvärt.

300 miljoner i uteblivna skatteintäkter

Sanningen är att situationen på svenska vägar efter åtta år av S-ledda regeringar är djupt problematisk.

Eneroth försöker med en ganska genomskinlig retorik att dölja Socialdemokraternas misslyckanden. Anfall är bästa försvar, resonerar ministern. Om det är sant eller ej spelar mindre roll. Sanningen är dock att situationen på svenska vägar efter åtta år av S-ledda regeringar är djupt problematisk.

Utländska lastbilar struntar i regler kopplat till hur länge de skall finnas i landet, vilotider och miljöhänsyn. Detta innebär minst 300 miljoner kronor i uteblivna skatteintäkter, att svenska åkerier får svårare att överleva, sämre miljö, större möjlighet för den organiserade brottsligheten att kunna frakta varor samt större olycksrisk.

Alliansregeringen lade med sin proposition en grund för ett långsiktigt arbete att förebygga brott och skapa ordning och reda på svenska vägar. Den socialdemokratiska regeringen har dock under åtta år valt att sitta på händerna i frågor om yrkestrafikens villkor på svenska vägar.

Regeringens förslag är inte tillräckliga

I stort sett har allt regeringens agerande handlat om att implementera EU-lagstiftning. Till slut, efter mycket kritik, tillsatte regeringen 2019 en utredning vars förslag i dagarna skickats till lagrådet. Det som föreslås är i korthet, vid sidan av ytterligare implementering av EU-lagstiftning, att transportföretaget ska betala en sanktionsavgift om yrkesförare inte kan visa en kopia av deklarationen vid en vägkontroll.

Förslagen som sådana är rimliga men inte tillräckliga.

Moderaterna har i flera motioner drivit kraven på konkurrensneutrala villkor kopplat till yrkeschaufförernas kör- och vilotider. Vi vill tillsätta en utredning för att svenska åkare inte skall åläggas krav som missgynnar dessa gentemot konkurrenter inom EU.

Vidare föreslår Moderaterna harmoniserade krav för körkort inom hela EU. Säkerhet och tillgänglighet på rastplatser behöver förbättras och vi bör öppna för klampning av fordon tills böterna är betalade eller felet på fordonet åtgärdats. Slutligen vill Moderaterna se ett tydligt mål för när alkobommar ska finnas i alla svenska hamnar och vid gränser.

”Åtta förlorade år”

Men alla dessa nya åtgärder riskerar att bli helt verkningslösa om inte hela rättskedjan stärks. Vi behöver fler utbildade poliser på våra vägar, mer pengar till tullen och en organisation som förmår att regelbundet kontrollera att lagar och regler följs bland yrkeschaufförer på svenska vägar.

Det är samhällets uppgift att säkerställa trygghet, upprätthålla lag och ordning och bekämpa organiserad kriminalitet. De senaste åtta åren är åtta förlorade år för bland annat yrkestrafiken. Verkligheten är Tomas Eneroths största fiende.

Sverige behöver nu en ny borgerlig regering efter valet i september. Det är svenska åkerier och svenska yrkeschaufförer värda.

Läs tidigare inlägg i debatten

SD: Eneroth har häpnadsväckande låga ambitioner

Hur infrastrukturministern kan anse att regeringens agerande kring mobilitetspaketets införande varit något annat än saktfärdigt visar på ministerns ambitioner att driva sitt departement. Jag och SD har högre ambitioner, skriver Thomas Morell (SD) i en slutreplik.

Eneroth (S): Tack vare S som mobilitetspaketet gått igenom i EU

Regeringen befinner sig nu i slutskedet av ett omfattande reformarbete för att skapa ordning och reda på vägarna. Thomas Morell (SD) vill att Moderaterna ska styra Sverige, ett parti som ser krav på svenska löner och villkor för lastbilschaufförer i Sverige som protektionism. Vad som är märkligt är att SD är villiga att ge makten till Ulf Kristersson (M), utan ett enda krav om schysta villkor inom yrkestrafiken, skriver infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i en replik.

SD: Ge den seriösa transportnäringen schyssta villkor

Hur är det möjligt att Sveriges regering kan vara så saktfärdig? De har knappt styrfart i frågor som rör den yrkesmässiga trafiken. Än märkligare blir det när infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) framhåller att regeringen arbetar hårt med att få mobilitetspaketet på plats. Det skriver Thomas Morell (SD).

Nämnda personer

Tomas Eneroth

Riksdagsledamot (S), vice förbundsordförande ABF
Sociologi och statsvetenskap (Högskolan Växjö 1993)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00