Debatt

"M svarslösa om ett av partiets viktigaste klimatförslag"

SLUTREPLIK. Utan kunskap och eftertanke riskerar högtravande retorik mot ineffektivitet att bli ett klimatpolitiskt hinder mot ekonomiskt rationella beslut. Därför är det bekymmersamt att Maria Malmer-Stenergard knappt ger några svar på mina frågor om Moderaternas förslag om klimatnyttoberäkningar, skriver Mikael Karlsson, KTH.

Mikael Karlsson, KTH, svarar Maria Malmer-Stenergard (M).
Mikael Karlsson, KTH, svarar Maria Malmer-Stenergard (M).
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Mikael Karlsson
KTH


Inom vetenskapen är ambitionen att försöka svara på frågor som ställs, i politiken ofta att driva en specifik linje, oberoende av de frågor som lyfts fram. Den smarte gör förstås bådadera, och baserar politiken på vetenskap när så är relevant, vilket det är på klimatområdet.

Dubbelt otydligt från M

När det gäller Moderaternas förslag om klimatnyttoberäkningar är både det sakliga stödet och den politiska linjen oklara. På Altinget (25/6) formulerar jag därför fyra frågor om förslaget. Det gör jag eftersom jag, efter att ha läst Moderaternas rapport i frågan, inte förstår vad partiet vill åstadkomma och hur förslaget ska genomföras, trots att jag följt klimatfrågorna i trettio år och dessutom studerat klimatpolitik i min forskning. Men när Moderaterna nu replikerar orerar de mest om elcyklar och
laddinfrastruktur. Sådant får de debattera med regeringen. Jag återvänder istället till mina frågor:

Min första fråga gäller om Moderaternas förslag avser kostnadsnyttoberäkningar eller kostnadseffektivitetsberäkningar, vilket inte är samma sak, och om det är den som föreslår, eller den som motsätter sig, ny politik som ges bevisbördan.

När det gäller Moderaternas förslag om klimatnyttoberäkningar är både det sakliga stödet och den politiska linjen oklara. 

Moderaterna svarar inte på vilken beräkningsmetod som avses och polletten verkar inte ha trillat ner i frågan om bevisbördan. Hittills lägger dock Moderaterna bevisbördan på den som förordar en mer ambitiös klimatpolitik, medan den som argumenterar för passivitet inte avkrävs bevis, så det är rimligt att anta att denna flaskhals för politikutveckling inte bara kvarstår utan riskerar förvärras med de oklara beräkningskraven.

Min andra fråga rör kostnadseffektivitet och behovet av att problematisera begreppet och att använda det rätt. Moderaterna resonerar inte alls om detta i sin replik, vilket är intressant mot bakgrund av hur centralt begreppet är i partiets klimatretorik.

Min tredje fråga lyfter fram de stora sidonyttor som ofta följer med klimatåtgärder. Här säger Moderaternas replik inget konkret men öppningen finns att det ”är bra om beräkningarna kan bli så omfattande som möjligt.” En tolkning är att Moderaterna är beredda att inkludera sidonyttor i beräkningarna.

Min fjärde fråga handlar om varför just klimatpolitiken är tänkt som föremål för skärpta krav på nyttoberäkningar. Den frågan besvarar Moderaterna inte alls, vilket kan tolkas som en intressant brist på reflektion, eller som att det ska vara extra svårt att fatta just klimatpolitiska beslut.

Sammantaget är Moderaterna ganska svarslösa om ett av partiets viktigaste förslag för att hantera klimatkrisen.

Vikten av eftertanke

Moderaterna skriver i sin replik att samhällets ekonomiska resurser är begränsade. Det stämmer verkligen. Just därför är det viktigt att noga fundera igenom vilka krav på ekonomiska beräkningar som kan och bör ställas i politiken och hur bevisbördan ska fördelas. Utan kunskap och eftertanke riskerar annars högtravande retorik mot ineffektivitet bli ett klimatpolitiskt hinder mot ekonomiskt rationella beslut. Den som inte förstår det riskerar om någon skapa en dyr symbolpolitik.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten:

M: "Infeffektiva klimatåtgärder duger inte"
Vi har inte tid eller råd med dyr symbolpolitik på klimatområdet. Därför vill Moderaterna ta fram beräkningskonventioner för klimatnytta, skriver Maria Malmer-Stenergard (M) i en replik till Mikael Karlsson, KTH.

"Hur räknar Moderaterna ut nyttan av en klimatåtgärd?"
Moderaterna kräver nyttoberäkningar av alla klimatåtgärder. Det kan verka bra, men partiet behöver tydliggöra vad man egentligen menar, skriver KTH-forskaren Mikael Karlsson som samtidigt undrar varför kravet ska gälla just klimatpolitiken.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00