"M svarslösa om ett av partiets viktigaste klimatförslag"

SLUTREPLIK. Utan kunskap och eftertanke riskerar högtravande retorik mot ineffektivitet att bli ett klimatpolitiskt hinder mot ekonomiskt rationella beslut. Därför är det bekymmersamt att Maria Malmer-Stenergard knappt ger några svar på mina frågor om Moderaternas förslag om klimatnyttoberäkningar, skriver Mikael Karlsson, KTH.

Mikael Karlsson
KTH


Inom vetenskapen är ambitionen att försöka svara på frågor som ställs, i politiken ofta att driva en specifik linje, oberoende av de frågor som lyfts fram. Den smarte gör förstås bådadera, och baserar politiken på vetenskap när så är relevant, vilket det är på klimatområdet.

Dubbelt otydligt från M

När det gäller Moderaternas förslag om klimatnyttoberäkningar är både det sakliga stödet och den politiska linjen oklara. På Altinget (25/6) formulerar jag därför fyra frågor om förslaget. Det gör jag eftersom jag, efter att ha läst Moderaternas rapport i frågan, inte förstår vad partiet vill åstadkomma och hur förslaget ska genomföras, trots att jag följt klimatfrågorna i trettio år och dessutom studerat klimatpolitik i min forskning. Men när Moderaterna nu replikerar orerar de mest om elcyklar och
laddinfrastruktur. Sådant får de debattera med regeringen. Jag återvänder istället till mina frågor:

Min första fråga gäller om Moderaternas förslag avser kostnadsnyttoberäkningar eller kostnadseffektivitetsberäkningar, vilket inte är samma sak, och om det är den som föreslår, eller den som motsätter sig, ny politik som ges bevisbördan.

Moderaterna svarar inte på vilken beräkningsmetod som avses och polletten verkar inte ha trillat ner i frågan om bevisbördan. Hittills lägger dock Moderaterna bevisbördan på den som förordar en mer ambitiös klimatpolitik, medan den som argumenterar för passivitet inte avkrävs bevis, så det är rimligt att anta att denna flaskhals för politikutveckling inte bara kvarstår utan riskerar förvärras med de oklara beräkningskraven.

Min andra fråga rör kostnadseffektivitet och behovet av att problematisera begreppet och att använda det rätt. Moderaterna resonerar inte alls om detta i sin replik, vilket är intressant mot bakgrund av hur centralt begreppet är i partiets klimatretorik.

Min tredje fråga lyfter fram de stora sidonyttor som ofta följer med klimatåtgärder. Här säger Moderaternas replik inget konkret men öppningen finns att det ”är bra om beräkningarna kan bli så omfattande som möjligt.” En tolkning är att Moderaterna är beredda att inkludera sidonyttor i beräkningarna.

Min fjärde fråga handlar om varför just klimatpolitiken är tänkt som föremål för skärpta krav på nyttoberäkningar. Den frågan besvarar Moderaterna inte alls, vilket kan tolkas som en intressant brist på reflektion, eller som att det ska vara extra svårt att fatta just klimatpolitiska beslut.

Sammantaget är Moderaterna ganska svarslösa om ett av partiets viktigaste förslag för att hantera klimatkrisen.

Vikten av eftertanke

Moderaterna skriver i sin replik att samhällets ekonomiska resurser är begränsade. Det stämmer verkligen. Just därför är det viktigt att noga fundera igenom vilka krav på ekonomiska beräkningar som kan och bör ställas i politiken och hur bevisbördan ska fördelas. Utan kunskap och eftertanke riskerar annars högtravande retorik mot ineffektivitet bli ett klimatpolitiskt hinder mot ekonomiskt rationella beslut. Den som inte förstår det riskerar om någon skapa en dyr symbolpolitik.

Forrige artikel "Migrationsverket bör införa snabbspår" Næste artikel Svenskt Näringsliv: Svenskt Näringsliv: "Dags för konkurrenskraftiga ägarskatter"
 • Rapportera

  Hans Lönn · Civilingenjör

  M har ju aldrig kunnat något om energieffektivisering o.dyl.!

  Men du gode Mikael Karlsson! Du är väl samme man som tidigare huserade på SNF? Där hade man det dåliga omdömet att nobba mitt erbjudande att ge föreningen kunskaper om hur man energieffektiviserar på riktigt och som sagt inte bara kör med floskler! Svante Axelsson avböjde för jag är pestsmittad - är för kärnkraft! Mycket skrämmande inställning - hellre avstår man från att energieffektivisera med 30 % än att ....! Du kan ju suga på ett paradexempel ur egen fatabur från 1987! Tänk om man lyssnat då liksom man inte gör idag heller!

  Det för stockholmarna berömda Sportpalatset energieffektiviserade jag med 1000 MWh för 400 000 SEK och sparade första året 400 000 SEK. Det har nu tickat på i sparbössan sedan dess - fast nu värt 1 MSEK!

  Världen är full av nollor som bara snackar, eller?

Överblick: Saco säger ja och Preem satsar på rapsolja

Överblick: Saco säger ja och Preem satsar på rapsolja

ÖVERBLICK. Folkhälsomyndigheten vill isolera demenssjuka med covid-19 och regeringen inför 50-gräns på nattklubbar. Preem satsar på rapsolja och socialnämnden i Norrköping kommun ska brottsutredas om Lilla hjärtat. Läs Altingets nyhetsöverblick.