Kristerssons budget ligger närmast regeringen

ANALYS. Moderaternas budgetförslag är det som avviker minst ifrån regeringens budgetproposition. SD ligger längst ifrån, visar Altingets sammanställning. 

Foto: Fredrik Wennerlund

På onsdagen går startskottet för riksdagens närmare 30 olika beslut om budgeten. Både Socialdemokraterna och Moderaterna utmålar ofta respektive parti som huvudmotståndare. Men tittar man hur Socialdemokraterna i regeringsställning väljer att fördela skattebetalarnas pengar och jämför med oppositionspartierna är man mest lik Moderaterna.

SD avviker dubbelt så mycket som M

Moderaterna budgetförslag skiljer sig med sammanlagt 62 miljarder kronor jämfört med regeringens budgetproposition när man tittar på år 2020. Sverigedemokraternas budget skiljer sig mest från regeringen – 121 miljarder.

Dessa siffror fås fram genom att ta den absoluta skillnaden av de pengar som partierna vill fördela i budgetens 27 olika utgiftsområden, se tabellen nedan. Altinget har tagit förslagen för år 2020 för att spegla partiernas mer långsiktiga politik, snarare än för det nästkommande året. Men mönstren är desamma för 2018 men beloppen är något mindre.

Slutsumman gömmer stora skillnader i politiken

I vanliga fall lyfter man fram den totala skillnaden i hela budgeten mellan oppositionen och regeringen. För år 2020 är dessa skillnader mellan 27 och 64 miljarder. Liberalerna vill ha 27 miljarder mindre i statliga utgifter, jämfört med regeringen, medan SD vill ha hela 64 miljarder mindre. Som jämförelse kan nämnas att hela försvarsbudgeten ligger på 58 miljarder kronor.  

Men för att få en bättre känsla hur mycket oppositionspartierna vill baka om, eller omprioritera, i politiken, har Altinget adderat skillnaderna för alla utgiftsområden, oavsett tecken. Om exempelvis SD vill satsa 10 miljarder mindre av skattebetalarnas pengar på migration, men 10 miljarder mer på försvar blir skillnaden i totala utgifter mellan regeringen och SD noll kronor, men den absoluta skillnaden blir 20 miljarder kronor. Den senare siffran säger mer om skillnaden i partiernas politik.

Den absoluta skillnaden mellan regeringen och respektive oppositionsparti för år 2020 ser ut så här:

 • SD: 122 miljarder
 • KD: 95 miljarder
 • L: 77 miljarder
 • C:72 miljarder
 • M: 62 miljarder

Mindre pengar till integration

SD hamnar högst då partiet minskar utgifterna kraftigt för de utgiftsområden som har med invandring, migration och integration att göra. Samtidigt vill partiet satsa mer statliga pengar på försvar och sjukvård.

Moderaternas skillnad på 62 miljarder gentemot regeringen beror främst på att man vill ge mindre pengar i sjukersättningar och pengar till arbetsmarknadsåtgärder, men mer till försvar och rättsväsen. Samma mönster går igen hos de övriga borgerliga partierna.

Lägre skatt för pensionärer 

KD får stor avvikelse gentemot regeringen till följd av att man utöver det ovan även vill sänka skatten stort för pensionärer, något som finansieras med minskade utgifter till kommunerna. 

 

Budgetens utgiftsområden 2020
Belopp i miljoner kronor, och avvikelse i respektive oppositionsparti gentemot regeringen
Regeringens
förslag
 

M

SD

C

L

KD

Rikets styrelse  

 14435  -159 -852  -409  -280  +157

Samhällsekonomi och finansförvaltning

 17359  +123  +521  -316  -126  -491 
Skatt, tull och exekution 11816  +80  +589  -226  +35  -163 
Rättsväsendet 48990 +1612  +4258  +1039  +4376  +137 
Internationell samverkan   2017  +1043  -66  -14  -48 
Försvar och samhällets krisberedskap 58068  +6300  +9000  +1097  +9938  +2440 
Internationellt bistånd 47161  -1429  +250  +9 
Migration 9571  -254  -6073  -116  -510  -58 
Hälsovård, sjukvård och social omsorg 75575 -694  +4098  -5631  +3611  +12081 
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 101723 -10661  +3119  -9615  -6945  -3833 
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 34034 -400  +4028  -687  +439  +1733 
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 101447 -849  -4062  -1383  +630  +3613 
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 14691 -651  -14275  -997  -410  -1168 
Arbetsmarknad och arbetsliv 77749 -13608  -17927  -14995  -13091  -11977 
Studiestöd 27043 -1420  -634 

-2246 

-3432  -4155 
Utbildning och universitetsforskning 84056 -2783  +552  -7281  -5294  +2472 
Kultur, medier, trossamfund och fritid 15906 -1129  -390  -905  -461  -640 
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 7052  -5746 -4275  -5725  -5727  -5839 
Regional tillväxt 5997 -48  -2513  -2625  -2496 
Allmän miljö- och naturvård 14692 -5567  -6371  -4686  -6636  -5850 
Energi 3819 -1525  -935  -71  -1489  -676 
Kommunikationer 60833 -391  +1000  -437  -1753  -1112 
Areella näringar, landsbygd och livsmedel 19497 -1465 

+90 

-151  -1561  -1306 
Näringsliv 7218 -1083  -539  -303  -1690  -1590 
Allmänna bidrag till kommuner 122003 +4249  -36387  +11354  +5148  -31326 
Statsskuldsräntor m.m 22155 0 +290 0
Avgiften till Europeiska unionen 44491 0 0 0
Summa utgiftsområden 1049401 -37498   -64162  -45269

 -27568

-50086 

 Absolut avvikelse mot regeringen

 -  62226  121268  72249  76502  95370

Källa: Finansutskottet och egna beräkningar 

Dokumentation

Så behandlas budgeten i riksdagen 

Riksdagen beslutar om statsbudgeten i två steg. Först beslutas om budgetens omfattning i stort, det vill säga de övergripande utgiftsramarna och den förväntade inkomsten samt hur mycket varje utgiftsområde får kosta. Därefter fattas beslut om varje utgiftsområde.  

Debatt i kammaren

22 november

 • Statens budget 2018 Rambeslutet

29 november

 • Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
 • Utgiftsområde 5: Internationell samverkan
 • Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

4 december

 • Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

 6 december

 • Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
 • Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd
 • Utgiftsområde 21 Energi

7 december

 • Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
 • Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

8 december

 • Utgiftsområde 8 Migration
 • Utgiftsområde 22 Kommunikationer

11 december

 • Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
 • Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
 • Utgiftsområde 24 Näringsliv

12 december

 • Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
 • Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
 • Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

13 december

 • Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
 • Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
 • Utgiftsområde 15 Studiestöd
 • Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

14 december

 • Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
 • Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

15 december

 • Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
 • Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
 • Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen


Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget