Peter Lundgren (SD) träffar aldrig lobbyister: "Slöseri med tid"

Peter Lundgren (SD) arbetar med ett av de mest lobbyintensiva politikområdena i EU. Men i redovisningen av möten är det helt tomt, vilket gör att han sticker ut bland de svenska parlamentarikerna. Svaret: ”Jag har ingen nytta av lobbyisterna.”

"Jag kan inte begripa varför man tillåter lobbyister att ränna här i huset" säger Peter Lundgren (SD). <br>
"Jag kan inte begripa varför man tillåter lobbyister att ränna här i huset" säger Peter Lundgren (SD).
Foto: Jan van de Vel © European Union 2021 - Source : EP
Jacob Hederos

I Altingets genomgång av parlamentarikernas redovisade möten med intressenter sticker SD-ledamoten Peter Lundgren ut. Sedan starten av mandatperioden har han inte uppgett att han haft ett enda möte med lobbyister.

Detta trots att han suttit som skuggrapportör i tre ärenden de senaste åren, samtidigt som han utlovat att redovisa alla eventuella möten. Med sin transportpolitiska profil torde han också vara hett villebråd, eftersom sektorn anses vara den näst mest lobbyintensiva efter finanspolitiken.

Läs också

Men förklaringen till frånvaron ligger inte i att han undanhållit några möten, intygar han i en intervju med Altinget. Istället ligger svaret i den policy som han antagit, och som sticker ut relativt andra parlamentariker.

– Jag vill inte slösa bort tiden med att höra vältränade lobbyister framföra sina argument, säger han.

Söker svaren på egen hand

Han pekar exempelvis på Euro 7-frågan som just nu diskuteras inför det att EU-kommissionen ska lägga fram förslaget till nya standarder för avgasutsläpp för bilar och lastbilar som ska gälla från 2025.

– När jag vill ha reda på information om exempelvis Euro 7-motorer, så kan jag enkelt få reda på det genom att läsa lite på tillverkarnas hemsidor och olika testinstitut och sånt där. Där man får en bättre överblick av det hela, säger Peter Lundgren.

Han slutsats hittills i sakfrågan är densamma som flera andra lyft upp som en farhåga, nivåerna som diskuteras är i praktiken ett ”förbud mot förbränningsmotorn”.
– I praktiken blir det så eftersom man inte har de tekniska lösningarna. Är det då det som är det gällande kraven, ja, va fan, det går inte att tillverka något som man inte har lösningen till det.

Men han pekar även på att det inte behöver vara självklart.

– Vissa lastbilstillverkare – jag tror det var Volvo som sa det – gick ju ut och sa att de såg positivt på att lagstiftarna ställer stentuffa krav, för det tvingar fram utveckling. Och det är väl klart. Det tvingar väl på ett sätt fram utveckling. För om du kräver de här nivåerna, så får tillverkarna lägga ner resurserna som krävs för att uppnå dessa. Men jag tror också att vi även får vara lite flexibla.

Euro 7-gränsvärden

Euroklasssystemet bestämmer vilken nivå av avgasutsläpp som är det högsta tillåtna för ett fordon som ska säljas på den europeiska marknaden. Mätmetoden baseras efter en ny reform bland annat på ett nytt mätinstrument,  Real Driving Emissions, som är tänkt att vara mer träffsäker än den tidigare, som bland annat uppmärksammandes i samband med Dieselgate-skandalen.

Det är avgasutsläppen av koloxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och partiklar som styr euroklassningen. Utsläpp av koldioxid (CO2) ingår inte i euroklassningen, utan bestäms genom en annan reglering.

Vilken utsläppsklass en bilmodell ska placeras i bestäms av Transportstyrelsen eller motsvarande myndighet i ett annat EU-land, efter en anmälan från biltillverkaren i samband med första registrering. Klassen baseras på bilmodellens avgasgodkännande. Information om enskilda bilmodellers bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och utsläppsklass sammanställs i Sverige av Konsumentverket.

Läs mer om avgasregleringar hos Transportstyrelsen
Läs mer om det förarbete som pågår inför den kommande reformen inom EU-kommissionen här

”Jag svarar inte ens, och då tröttnar de till sist”

Han ser fram emot att bita tag i det skarpa förslaget som planeras det sista kvartalet, men tror samtidigt inte att han kommer att få särskilt många förfrågningar om möten med lobbyister i samband med detta.

Dels för att SD inte är det första partiet som lobbyister söker sig till, enligt Lundgren, samtidigt som partiet nu tillhör en av de mindre grupperna, ECR. Sedan tror han också att ryktet har spridit sig.
– Jag svarar inte ens, och då tröttnar de till sist. Och då kommer det inga förfrågningar, säger Lundgren till Altinget och fortsätter:

– Jag har ingen nytta av lobbyisterna. De är en onödig grupp, som jag ser det. Jag kan inte begripa varför man tillåter dem att ränna här i huset.

Så du menar alltså att du, om du skulle haft möten, skulle ha redovisat dem?
– Ja, ja.

Men du menar att du inte deltagit eller haft några möten alls?
– Nej, jag ser ingen nytta med det. De grejerna vi pratar om i exempelvis transport- eller djurskyddsutskottet, tar vi upp genom att ha utfrågningar av experter på plats som är inbjudna av utskottet, säger Lundgren och fortsätter:

– Till exempel i djurskyddsutskottet, så hade vi det senaste mötet en inbjudan från Jordbruksverket. En veterinär, som pratade om svenska förhållanden. Jag har mer behållning av att lyssna på honom, framför att prata med en lobbyist som företräder någon slakterikedja, bara för att ta ett exempel. Det tillför mer av att lyssna på en oberoende expert än en partisk, ja, tjatig människa. För det är oftast det de går ut på. De kommer och bär på sina jädra klatschiga broschyrer. Sedan håller de på och pratar i en halvtimme om hur förträffligt det var om man gjorde det som de ville. Nej tack. 

Nämnda personer

Peter Lundgren

Europaparlamentariker (SD), vice ordförande i Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa, vice ordförande i ECR
Grundskola (1979)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget