Debatt

Luf: Välkomna Ukraina in i EU

Det allra viktigaste är att hjälpa Ukraina vinna kriget. Därefter måste Europa samlas för att välkomna Ukraina in i EU, skriver Erik Berg och Alex Nilsson, Liberala ungdomsförbundet.

Samtidigt som Ukraina i detta nu behöver Sveriges och EU:s fulla politiska, ekonomiska och militära stöd, behöver vi också gå vidare i processen för att göra Ukraina till en fullvärdig medlem av EU, skriver debattörerna.
Samtidigt som Ukraina i detta nu behöver Sveriges och EU:s fulla politiska, ekonomiska och militära stöd, behöver vi också gå vidare i processen för att göra Ukraina till en fullvärdig medlem av EU, skriver debattörerna.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Erik Berg
Alex Nilsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det har redan gått ett år. Ett år sedan Europa kastades in i denna nya tid. Den 24 februari 2022 drar ett streck genom den gemensamma europeiska historien, ett datum som skiljer ett tydligt Före från ett mindre tydligt Efter. Putins brutala invasion innebär ett hot mot demokratin och vårt sätta att leva i hela Europa. 

Det var inledningsvis få, om ens någon, som trodde att det ukrainska folket skulle lyckas hålla Ryssland tillbaka så pass kraftigt som de har gjort. Vi har sett hur ett helt land har samlats för att försvara sin rätt till självbestämmande och frihet. Det är inte bara Ukrainas frihet som står på spel och det är inte bara Ukrainsk mark som det ukrainska folket försvarar.

Rysslands historiska invasion sätter hela den regelbaserade världsordningen på prov.

Den svenska regeringen pratar om att välkomna Ukraina till den europeiska familjen, men när det ukrainska folket offrar sina liv med vapen i hand räcker det inte med fina ord. Det svenska ordförandeskapet innebär att det är Sveriges ansvar att bära ledartröjan i det enade europeiska stödet, och visa den ryska regimen att den starkes lag inte gäller år 2023.

Rysslands historiska invasion sätter hela den regelbaserade världsordningen på prov. För att skydda den behövs ett solidariskt europeiskt stöd av Ukraina, vilket även visar länder som Moldavien att inträde i den europeiska gemenskapen är mer attraktivt än den ryska intressesfären, en välbehövlig påminnelse.

Gå vidare med EU-processen

Samtidigt som Ukraina i detta nu behöver Sveriges och EU:s fulla politiska, ekonomiska och militära stöd, behöver vi också gå vidare i processen för att göra Ukraina till en fullvärdig medlem av EU. Det ukrainska folket vill vara en del av Europa och visar det gång på gång. Sedan de vann självständigheten från Sovjetunionen har Ukraina flera gånger valt ledare som lovat ett närmande till EU och genomfört revolutioner för att kasta ut politiker som inte gjort det, bland annat genom avsättandet av Viktor Janukovytj 2014.

Landet har tagit många viktiga steg för att möta EU:s krav för medlemskap. Även om mycket återstår innan landet fullt lever upp till Köpenhamnskriterierna, har bland annat avskedandet av korrupta politiker i regeringen och på lokal nivå visat att landet tar sina korruptionsproblem på stort allvar. Ukrainas problem med korruption används ofta som argument för varför landet inte är redo att bli medlem i unionen.

Att mitt under brinnande krig klara av att göra rent hus och sparka korrupta guvernörer visar att den politiska ledningen i Ukraina är beredda att göra det arbete som krävs för att bli fullvärdiga medlemmar i EU.

Värna EU:s grundsyfte

EU måste nu visa på ett värnande av sitt grundsyfte och existensberättigande, nämligen att skapa och bibehålla fred på vår kontinent. Fred blir verklighet när vi skapar gemensamt välstånd och bygger en framtid tillsammans. Tillgång till den ekonomiska motor som EU:s inre marknad är precis vad Ukraina behöver för sin återuppbyggnad när detta fruktansvärda krig är vunnet, institutioner som EU-domstolen behövs vid återuppbyggnaden av Ukrainas nationella demokratiska institutioner och rättsstat.

Medlemskap i EU är precis vad president Zelenskyj vädjade om när han nyligen besökte Europaparlamentet. 

Det allra viktigaste är att hjälpa Ukraina vinna kriget. Därefter måste Europa samlas för att välkomna Ukraina in i EU. Ukrainas invånare dör i dag i skyttegravar för att skydda friheten vi lever i. Det minsta vi kan ge dem är vår oändliga tacksamhet, och sträcka en hand till deras barns framtid i ett ljusare Europa.

Läs också

Nämnda personer

Erik Berg

Ordförande Liberala ungdomsförbundet (Luf), ledamot i partistyrelsen (L)
Ämneslärarprogrammet, Uppsala universitet

Volodymyr Zelenskyj

Ukrainas president
Juridik och ekonomi (Kryvyy Rih Economic Institute)

Vladimir Putin

President, Ryssland
jurist (Sankt Petersburgs Statsuniversitet)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00