Debatt

LUF: Fria skolvalet bör göras om, inte avskaffas

DEBATT. Det fria skolvalet ska finnas kvar, men det behöver göras om för att motverka segregationsproblemen. Bland annat bör lottning införas, skriver Liberala ungdomsförbundet.

Joar Forssell och Romina Pourmokhtari, Liberala ungdomsförbundet
Joar Forssell och Romina Pourmokhtari, Liberala ungdomsförbundet
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Joar Forssell
förbundsordförande, Liberala ungdomsförbundet

Romina Pourmokhtari
utbildningspolitisk talesperson, Liberala ungdomsförbundet

Tidigare i veckan skrev Altinget en nyhetsartikel om att flera forskare i en SvD-debattartikel kritiserat problem med det fria skolvalet utan att presentera lösningar. I sin tur kritiserade SSU:s förbundsordförande Philip Botström både forskarna och det fria skolvalet. Botström menade att forskarna inte presenterade några lösningar och att det fria skolvalet borde ersättas med tvångsblandade klasser. Vi i Liberala ungdomsförbundet erkänner gärna att det finns vissa brister i systemet men menar att det redan finns flera kända och bättre lösningar än de som föreslås av SSU.

Skolan som motvikt till segregation

Tyvärr har Allianspartierna inte pratat tillräckligt om de svagheter som finns i dagens system. En uppenbar sådan är att barn vars föräldrar av olika skäl inte känner till att eller hur de ska välja skola hamnar i sämre skolor än barn med mer välinformerade föräldrar. Det leder bland annat till de segregationsproblem som systemet ofta kritiserats för. LUF delar den problembilden men menar att skolvalet i grunden är alltför viktigt för att helt göra sig av med. Om fler individer i till exempel utsatta områden gjorde aktiva val skulle skolan bli en fantastisk motvikt till de utbredda segregationsproblemen vi ser idag.

Lottning

Sverige borde, precis som skolkommissionen föreslog förra våren, införa ett system med lottning där det finns fler sökande än platser. Detta tillsammans med ett obligatoriskt skolval där alla föräldrar eller elever väljer skola samtidigt skulle kunna bryta upp segregationen.

Ett sådant system har av våra egna partiföreträdare kallats för “tombola”, men det är i varje fall bättre än dagens situation vilken närmast kan liknas vid ett postkodlotteri. Ofta ligger skolor med sämre resultat i områden där eleverna också är mindre bemedlade, föräldrarna har lägre utbildning och arbetslösheten är högre. Detta, med eller utan närhetsprincipen, leder obönhörligen till att segregationen cementeras.

En jämlik start

Skolans roll är att ge alla elever en jämlik start i livet. Det stämmer att det fria skolvalet så som det är utformat idag inte klarar av att möta till exempel segregationens utmaningar. Att avskaffa det fria skolvalet genom att införa ett “integrerande skolval” där det fria valet i praktiken avskaffas slår dock fel. Det avskaffar friheten för alla barn, trots att regeringens egen skolkommission redan föreslagit ett bättre alternativ.

Närhetsprincipen bör avskaffas

Istället för SSU:s förslag som i praktiken avskaffar det fria skolvalet bör valet göras obligatoriskt men fortfarande vara fritt mellan alla skolor. Därefter bör närhetsprincipen, som spär på segregationen, avskaffas och ersättas med lottning i de fall där det finns fler sökande än platser. Då kan friheten bevaras och segregationsproblemen lösas på riktigt.

Dokumentation

Debatt på Altinget

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktionen på [email protected]E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00