Debatt

LO, TCO och Saco: Stopp för fiktiva arbeten

DEBATT. Vi välkomnar förslagen för en tryggare sjukförsäkring. Att Försäkringskassan tydliggör begreppet “normalt förekommande arbete” när sjukpenning nekas är ett steg mot en rättssäker sjukförsäkring. Den försäkrade ska inte hänvisas till arbeten som inte finns, skriver LO, TCO och Saco.

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Karl-Petter Thorwaldsson
Ordförande, LO
Therese Svanström
Ordförande, TCO
Göran Arrius
Ordförande, Saco


Ett av de större problemen med dagens regelverk är att våra medlemmar inte upplever att den prövning av arbetsförmågan som enligt huvudregeln ska ske efter dag 180 i sjukperioden, är verklighetsförankrad.

Exemplen är många där såväl Försäkringskassan som domstolar anser att det finns arbeten som mycket sjuka människor kan arbeta i normalt arbetstempo utan mer än ringa anpassning. Utredningen föreslår i sitt betänkande att det införs en lagreglerad skyldighet för såväl Försäkringskassan som domstolarna att ange den eller de yrkesgrupper där den försäkrade bedöms ha arbetsförmåga.

Omöjligt att ta ställning 

Förslaget är i linje med vad de fackliga centralorganisationerna – som tillsammans företräder cirka 3,5 miljoner medlemmar – länge har efterfrågat. Det sätter stopp för beslut där den försäkrade hänvisas till fiktiva arbeten som inte finns på arbetsmarknaden.

Exemplen är många i de fall som LO-TCO Rättsskydd driver i domstol. Ett illustrativt exempel är ett fall med en kvinnlig medlem som har svårbehandlad diabetes med höga sockervärden, hjärt- och kärlsjukdom, karpaltunnelsyndrom med nervskada samt klämd nerv i höger hand och arm. Medlemmen kan inte hålla i en kaffekopp eller sked och drabbas av smärtor vid lindrig användning av handen. Domstolen ansåg däremot att medlemmen kunde utföra ett fysiskt lättare arbete där hon inte behöver bära, lyfta och greppa föremål.

Det är nu hög tid att regeringens löfte om det starka samhället blir något mer än bara tomma ord.  

Karl-Petter Thorwaldsson, Therese Svanström och Göran Arrius, LO, TCO och Saco

Liknande bedömningar förekommer dagligen då lagstiftningen inte kräver att Försäkringskassan eller domstolarna närmare behöver specificera vilken typ av arbete som avses. Det är då omöjligt att ta ställning till om arbetet är ett vanligt arbete, om arbetet kan utföras i normalt arbetstempo samt utan mer än ringa anpassning.

Samma bedömning

När den försäkrade vet vilket slags arbete arbetsförmågan bedöms mot ger det en bättre möjlighet att avgöra om Försäkringskassans beslut är rimligt. Men det ger också vägledning hur den försäkrade kan gå vidare vid ett avslag och större möjligheter för exempelvis Arbetsförmedlingen att stötta och hjälpa de som går från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen.

Vår förhoppning är att utredningens förslag även kommer att förbättra möjligheterna för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att göra samma bedömning av arbetsförmågan. 

Kostnadsneutralt 

Utan tvivel kommer förslagen att stöta på kritik och invändningar som utgår från att förslagen leder till ökade kostnader och att fler sjukskrivna blir kvar längre i sjukskrivning.

Vår bedömning är att utredningens förslag utifrån ett samhällsperspektiv kommer att vara kostnadsneutralt med nuvarande regelverk. Förslagen kommer även i betydligt större utsträckning än i dag stödja återgång i arbete där kompetens och erfarenhet tas tillvara, och i de fall där det är nödvändigt, även omställning till annat arbete.

Riskerar legitimiteten

En rättssäker, begriplig och legitim sjukförsäkring är grundbulten i det svenska socialförsäkringssystemet och i det svenska samhällskontraktet. Ett ensidigt fokus på att sjukskrivna så snabbt som möjligt ska utförsäkras till så låga kostnader som möjligt riskerar legitimiteten i hela socialförsäkringssystemet – och det är alldeles för viktigt för att överlämnas åt kortsiktiga finansiella överväganden. Det är nu hög tid att regeringens löfte om det starka samhället blir något mer än bara tomma ord.  

Nämnda personer

Göran Arrius

Ordförande Saco, ordförande Folk och försvar
Sjöofficersexamen (Kungl. Sjökrigsskolan, 1981), examen från Militärhögskolan (1987)

Karl-Petter Thorwaldsson

Tidigare näringsminister (S), före detta senior rådgivare SSAB, tidigare LO-ordförande
Gymnasieutbildning

Therese Svanström

Ordförande TCO
Fil.kand. i statsvetenskap (Örebro uni. 1997)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00