LO: S bryter kompromissen om karensavdraget

LO väntade sig en snabbutredning om hur karensavdraget ska avskaffas, men i stället tillsatte regeringen en utredning som tittar på om avdraget ska slopas. Moderaterna menar däremot att det är uppenbart att S vill slopa karensen. 

Foto: Anders Wiklund/TT
Rebecka Prahl

Enligt Kjell Rautio, utredare på LO, räcker det inte med den utredning som regeringen nu har tillsatt. 

– Vi är kritiska till utredningen. På Socialdemokraternas partikongress argumenterade en rad olika ombud för att slopa karensavdraget permanent för alla. I stället blev det en kompromiss om att snabbutreda hur, inte om, karensavdraget ska avskaffas, säger han till Altinget. 

Det blir ett väldigt ojämlikt utfall där den som egentligen behöver ett avskaffande mest riskerar att få betala den högsta kostnaden i en förhandling. 

Kjell Rautio
Utredare LO

– Nu fick vi en utredning som är väldigt lång, och det blev dessutom en utredning om om den ska avskaffas, inte hur.

Betänkandet ska slutredovisas i november 2023. Och för att en lagstiftning ska komma på plats dröjer det sannolikt till 2024.

Förhandla bort

Under pandemin slopades karensavdraget tillfälligt, men från och med 1 april återinförs det. Samtidigt har regeringen signalerat att det är möjligt att förhandla bort karensen.

Kjell Rautio.
Kjell Rautio. Foto: LO

Det innebär att när det väl blir aktuellt att presentera utredningen kan vi vara i ett helt annat läge, menar Kjell Rautio. 

– Vid en förhandling kommer de förbund som har medlemmar med högst sjukdomsrisker och lägst förhandlingsstyrka att få betala det högsta priset för att ta bort karensavdraget. Det blir ett väldigt ojämlikt utfall där dem som egentligen behöver ett avskaffande av karensen mest riskerar att få betala den högsta kostnaden i en förhandling. 

Tillfällig ersättning

Han menar att vi riskerar att hamna i en situation där det kan bli så att när utredningen väl lägger sitt förslag så ser försäkringsvillkoren för olika arbetsgrupper olika ut.

Det finns inte underlag att kunna dra några slutsatser om hur väl den nya karensen fungerar än.

Catharina Bäck
Försäkringsexpert Svenskt näringsliv

– Då blir det mycket mer komplicerat att lösa ut frågan.

Enligt Kjell Rautio är det enda rimliga under tiden regeringen utreder frågan är att tillfälligt förlänga den tillfälliga karensersättningen.

– Då skapar man inte den här pressen och situationen riskerar inte att bli lika komplicerad. 

Nordiska grannländerna

En utredning hade inte behövts egentligen för att avgöra om karensavdraget ska slopas, enligt Kjell Rautio. Han menar att man borde kunna stämma av med våra nordiska grannländer. 

Om man tar bort självrisken i försäkringen kommer det innebära att ännu fler är borta från jobbet även om arbetsförmåga finns.

Mattias Karlsson (M)

– Danmark avskaffade karensavdraget 1986 och där har man inte sett de här skadliga effekterna som förespråkarna för ett karensavdrag lyfter fram. I Finland kom man fram till att det skulle kosta alldeles för mycket att införa en karens om man såg till de långsiktiga kostnaderna. 

Han menar att karensen sätter ett tryck på löntagare att jobba, vilket leder till att smittspridningen riskerar att öka samt ökar risken för att arbetstagare fördjupar ett sjukdomstillstånd, något som i förlängningen påverkar både folkhälsan och samhällsekonomin negativt.

Svenskt näringsliv: För tidigt med utredning

Catharina Bäck, försäkringsexpert på Svenskt näringsliv, menar att det är alldeles för tidigt med en utredning av karensavdraget. 

Catharina Bäck.
Catharina Bäck. Foto: Ernst Henry Photography AB

– Regelverket ändrades av regeringen 2019 för en mer rättvis och förutsebar självrisk. Och sen har vi haft en pandemi. Det finns inte underlag att kunna dra några slutsatser om hur väl den nya karensen fungerar än, säger hon till Altinget.

M: En till karensdag

Moderaterna vill utöver att behålla karensavdraget vid första sjukdag, även införa en karensdag vid dag 15 då sjuklönen övergår till sjukpenning. 

Mattias Karlsson (M).
Mattias Karlsson (M). Foto: Riksdagen

– Alla försäkringar har någon form av självrisk och karens är en del av den anställdes självrisk. Den första karensdagen är det enda och tydliga exemplet på en tidig tröskel in i sjukförsäkringens sjuklönedel. Om man tar bort självrisken i försäkringen kommer det innebära att ännu fler är borta från jobbet även om arbetsförmåga finns, säger Mattias Karlsson (M), ledamot i socialförsäkringsutskottet, till Altinget. 

Uppenbart att S vill slopa

Karlsson menar att enligt utredningens direktiv är det uppenbart att regeringen önskar få en utredning som föreslår att slopa karensavdraget. 

– Om detta skulle bli verklighet så är det något som varken gynnar arbetsgivaren eller anställda. När karens infördes i början av 90-talet så mer än halverades sjukfrånvaron, säger han. 

Nämnda personer

Mattias Karlsson

Gruppledare (M)
Företagsekonomi, nationalekonomi och statskunskap (Luleå tekniska universitet, 1995)

Kjell Rautio

Utredare LO
Ekonomisk och social historia (Umeå uni., 2002)

Catharina Bäck

Förhandlare och försäkringsexpert Svenskt näringsliv

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024