Liberalerna vill rädda kulturcollege

EKONOMI. Projekt kulturcollege som finansierat av Arvsfonden och drivs av Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län hotas av nedläggning.

Projektet ger personer med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet till eftergymnasial utbildning.

– Möjligheterna till eftergymnasiala studier begränsade i Sverige, trots att det står i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning att alla har rätt till utbildning, kommenterar Christina Örnebjär (L) riksdagsledamot för Örebro.

– Projektet i Örebro har varit väldigt lyckat, alla de som ingår är ute på praktik nu. Det vore extremt illa att inte låta fler få ta del av den här möjligheten. Det handlar både om att få utvecklas som individ utifrån sina förutsättningar och om att få en möjlighet till egen försörjning. Det måste finnas fler alternativ än daglig verksamhet, säger hon.

Målet med projektet är att ta fram en utbildningsform som ska vara förberedande för arbete eller studier. Utbildningen ska matcha arbetslivets behov och visa på människors förutsättningar istället för nedsättningar.

– Detta är ett mycket framgångsrikt projekt som nu måste permanentas och spridas till fler delar av landet. Det är regeringens sak att nu plocka fram en långsiktig finansiering och fram till dess behöver projektet fortleva med extra anslag. Alternativet för denna redan utsatta grupp människor är sämre för varje enskild person och mycket mer kostsamt för samhället, kommenterar Bengt Eliasson (L), funktionshinder- och psykiatripolitisk talesperson.

Forrige artikel Stöld av identitet blir straffbart Næste artikel Danska Alternativet växer
Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.