Lättare för BO att anmäla när barn far illa

SOCIALPOLITIK. Regeringen har i flera år jobbat med en lagförändring som gör det lättare för Barnombudsmannen (BO) att anmäla till socialnämnden. På måndagen kom förslaget.

När barnombudsmannen (BO) instiftades aviserade regeringen att myndighetens anmälningsskyldighet borde ses över när verksamheten väl hade kommit igång. Det har gått mer än tjugo år sedan dess och anmälningsplikten har inte ändrats. För tre år sedan började regeringen utreda frågan. Nu meddelar regeringen att man går vidare med lagförslaget. 

De nuvarande reglerna innebär att BO:s anmälningsskyldighet är mer begränsad och svåranvänd än på andra myndigheter. Det måste i dag finnas starka misstankar innan myndigheten kan göra en anmälan till socialnämnden. Det är också BO:s ansvar att värdera de uppgifter som myndigheten har tagit del av.

– Barnombudsmannens kontakt med barn och unga har ökat genom åren och myndigheten träffar fler och fler barn och ungdomar i utsatta situationer. Samtidigt försvårar nuvarande lagstiftning myndigheten att anmäla till socialnämnden vilket vi i regeringen nu agerar på, kommenterar barnminister Åsa Regnér (S) i ett pressmeddelande.

Samtidigt medger nuvarande regler inte heller att BO lämnar uppgifter till IVO. Det föreslås därför att det införs en sekretessbrytande bestämmelse avseende IVO i offentlighets- och sekretesslagen så att de närmare kan granska och utreda huruvida barnets rättigheter åsidosatts.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Det är en försening med nästan två år. Socialdepartementet kom med en promemoria för två år sedan med förslag på området. Då var tanken att reglerna skulle ha trätt ikraft den 1 april 2016.

Forrige artikel C: Ändrad vårdgaranti kan bli hinder för läkarkontakt C: Ändrad vårdgaranti kan bli hinder för läkarkontakt Næste artikel Snart stänger riksdagen – hit hann regeringen Snart stänger riksdagen – hit hann regeringen
Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

ÖVERBLICK. Stockholms region har hyrt in konsulter för 27 miljoner kronor trots sparkrav. Nooshi Dadgostar (V) är beredd att fälla regeringen och Trafikverket varnar för höjda bensinpriser. Blekinge region kan få lokala restriktioner i dag. Läs Altingets överblick.