Lagförslag om skuldsanering förbereds

KREDITER. Senare i år ska regeringen lägga fram ett lagförslag om hur de med stora skulder ska få hjälp med att sanera sin ekonomi. Det beskedet ger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP).

Enligt Bolund arbetar regeringen med en strategi mot överskuldsättning med förebyggande, stödjande och rehabiliterande åtgärder. Men dessutom ska en proposition läggas fram för att hjälpa evighetsgäldenärer ut ur skuldfällan. Det gäller personer som har haft stora skulder under mycket lång tid och där möjligheten att någonsin bli skuldfri är liten.

”Målsättningen är att såväl strategin som propositionen ska presenteras under 2015”, skriver Bolund i ett svar på en fråga från Jessika Roswall (M).

Basen i regeringens arbete är två statliga utredningar som lades fram under 2013 om att underlätta skuldsanering och att införa en preskriptionstid på 15 år för skulder hos kronofogden. Det senare förslaget fick dock ett blandat mottagande av remissinstanserna. Kronofogden såg positivt på det, men bland andra Svensk handel och Bankföreningen var negativa.

Forrige artikel SD på väg att svänga om betygen Næste artikel S-politiker populära chefer hos Alliansen S-politiker populära chefer hos Alliansen