Debatt

Låt ideella krafter bidra när människor flyr från Ukraina

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tidigare kritiserat kommunerna för att de inte är tillräckligt flexibla när det kommer till att hantera kriser. Vår uppmaning till landets kommuner är att stärka samarbetet med oss. Vi kan stå för de snabba insatser som en offentlig aktör har svårt att skapa, skriver Studieförbundet vuxenskolan.

”Samhället behöver nu förbereda sig på att ta emot människor och vi vill att kommunerna krokar arm med oss i det arbetet”.
”Samhället behöver nu förbereda sig på att ta emot människor och vi vill att kommunerna krokar arm med oss i det arbetet”.Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

För oss är det självklart att Sverige ska ge stöd till dem som flyr från kriget i Ukraina. Den kapacitet att bidra i flyktingmottagande som finns hos oss och inom många andra ideella organisationer uppmärksammas alltför sällan och utnyttjas inte fullt ut av många kommuner. Samhället behöver nu förbereda sig på att ta emot människor och vi vill att kommunerna krokar arm med oss i det arbetet.

Människor flyr till Sverige

Just nu pågår en debatt om hur Sverige ska ställa sig till att ta emot flyktingar från Ukraina. Oavsett vad resultatet av diskussionerna inom EU blir och vad den svenska regeringen landar i så står det klart att människor kommer att söka sig hit. Några har redan kommit och ingen vet i dagsläget hur Rysslands angrepp på Ukraina kommer att utvecklas.

Något som har inte synliggjorts i kölvattnet av flyktingkrisen för sju år sedan är den stora kapacitet som vi och andra ideella organisationer har samt de insatser vi bidrar med.

Därför är det nu hög tid att höja beredskapen. Genom erfarenheterna från 2015 är samhället bättre rustat i dag, och det går snabbare att få alla de olika insatser som behövs på plats. Vi inom Studieförbundet vuxenskolan möts nu för att prata om hur vi snabbt kan ställa om vår verksamhet för att kunna hjälpa människor på flykt från krigets fasor i Ukraina.

Ideella organisationer kan bidra

Något som har inte synliggjorts i kölvattnet av flyktingkrisen för sju år sedan är den stora kapacitet som vi och andra ideella organisationer har samt de insatser vi bidrar med. Kunskapen om detta behöver öka. Framför allt är det tre faktorer som gör att vi kan fungera som ett viktigt komplement till de offentliga insatserna på kort och lång sikt i samband med kriser:

  • Vi har verksamhet över hela landet. Vi har över 200 kontor och studielokaler runt om i landet. Under flyktingkrisen 2015 öppnade vi våra lokaler och ordnade alltifrån klädinsamlingar till aktiviteter riktade till asylsökande. Att vi verkar lokalt lägger en grund för långsiktighet när det handlar om att ta emot människor från andra länder. På flera håll i landet bedriver vi exempelvis kompletterande SFI-undervisning och föräldrakurser för invandrare.
  • Vi kan snabbt ställa om vår verksamhet. Det gör vi tillsammans med 900 medarbetare som snabbt kan byta arbetsuppgifter, men framför allt 20 000 ideellt aktiva cirkelledare som tillsammans kan bidra. I många fall har vi haft rollen som samordnare av insatser där många olika föreningar och kommuner ingått. Detta har inte varit begränsat till flyktingmottagande, vi har exempelvis också hjälpt till när det handlat om att bekämpa skogsbränder.
  • Vi har en bred verksamhet. Att vi inte bara finns i människors vardag utan att vår verksamhet också bygger på det de efterfrågar gör att vi har en stor bredd i våra aktiviteter. Att vi har örat mot marken gör att vi kan skapa bättre kontakter med människor som inte alltid har stort förtroende för myndigheter. På detta sätt kan vi hjälpa till att slussa en individ från en studiecirkel om demokrati till en insats som ger en stärkt position på arbetsmarknaden. Denna roll, och att vi har verktygen för att föra dialog med människor, har gjort att vi kunnat bidra i insatser som att ta fram regionala kompetensplaner, utveckla turism och bidra till den liberala demokratin.

Tillsammans för en trygg fristad

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tidigare kritiserat kommunerna för att de inte är tillräckligt flexibla när det kommer till att hantera kriser. Vår uppmaning till landets kommuner är att stärka samarbetet med oss. Vi kan stå för de snabba insatser som en offentlig aktör har svårt att skapa. Med lärdomarna från flyktingkrisen 2015 i ryggen kan vi tillsammans hjälpas åt att ge ukrainare på flykt en trygg fristad och välfungerande stöd.

Nämnda personer

Johan Fyrberg

Generalsekreterare Svenska Ridsportförbundet (tillträder 2024)
Studier i pedagogik (Stockholms uni.), officersutbildningar

Ulrika Heie

Riksdagsledamot (C), vice gruppledare, ordförande trafikutskottet, förbundsordförande Studieförbundet vuxenskolan
Mellanstadielärarlinjen (Högskolan i Jönköping, 1986)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00