Kommuner skyldiga att ta emot flyktingar

INTEGRATION. Alla kommuner ska bli skyldiga att ta emot och ordna bostad åt nyanlända. Dagens system har lett till en snedfördelning där vissa kommuner tar ett för stort ansvar, menar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).  

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) under pressträffen.<br>
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) under pressträffen.
Ella Sundström

– Det är inte långsiktigt hållbart. Vi behöver en rättvisare och mer rimlig fördelning av ansvaret mellan landets kommuner, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson under en pressträff.

Där ett antal kommuner tar emot ett stort antal människor, tar andra kommuner emot en väldigt liten andel. Enligt ett lagförslag som arbetsmarknadsdepartementet förbereder ska kommuner nu ta emot nyanlända oavsett om det finns en överenskommelse mellan stat och kommun eller inte.

Omkring 9 000 personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige sitter kvar på anläggningsboenden i väntan på en kommunplacering. Det blir som en propp i systemet menar Ylva Johansson då nya asylsökande inte får plats på boendena. I väntan på ett permanent boende kan inte etableringsplanen påbörjas, vilket försenar flyktingarnas etablering i samhället.

Nytt kommuntal varje år

Enligt förslaget ska det varje år göras en kommunfördelning, eller kommuntal, där det framgår hur många personer som respektive kommunerna ska ta emot. Hänsyn tas till bland annat arbetsmarknadsläget och storleken på kommunen, samt hur stort mottagande i nuläget är. Det är länsstyrelsen som kommer få i uppdrag att föra diskussioner med kommunerna. Det ska alltså bli möjligt att hänvisa personer till kommuner trots att det inte tidigare finns en överenskommelse om mottagande.

– Det ska bli ett nationellt åtagande. Precis som att kommuner måste ta emot alla barn som föds ska man ta emot nyanlända. Har man fått uppehållstillstånd i Sverige ska man få bo i Sverige, säger Ylva Johansson.

Minskat tryck

För att detta ska bli möjligt för kommunerna krävs planeringsförutsättningar, menar Johansson. Hon lyfter även fram regeringens satsningar på bostadsbyggandet som en viktig förutsättning för kommunerna. Förhoppningen är också enligt Ylva Johansson att lagförslaget ska minska trycket på EBO-lagen (lagen om eget boende).

– Det är en stor utmaning, men det är också en stor möjlighet. Klarar vi etablering på rätt sätt kan vi bli det enda land i EU som klarar av de demografiska utmaningar som vi står inför.

Förslaget går nu ut på remiss. Ylva Johansson var noggrann med att betona att regeringen inte kommer att ställning till förslaget innan remissinstanserna har fått säga sitt.

Nämnda personer

Ylva Johansson

EU-kommissionär, ansvarig för inrikes frågor
Ämneslärare i matematik och fysik (Lunds uni. 1988)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00