Kommuncheferna: Det krävs fler insatser mot arbetslösheten

Det krävs mer för att få ner arbetslösheten i kommunerna. De viktigaste insatserna handlar om att anpassa yrkesutbildningarna bättre, mer språkutbildning och en bättre samverkan med AF enligt kommuncheferna som svarat på Altingets enkät. 

Flera kommuner tvingas göra Arbetsförmedlingens jobb. Nu efterlyser kommuncheferna förbättrad samverkan med myndigheten.
Flera kommuner tvingas göra Arbetsförmedlingens jobb. Nu efterlyser kommuncheferna förbättrad samverkan med myndigheten.Foto: Johan Nilsson/TT
Rebecka Prahl

I en enkät som Altinget skickat ut till samtliga kommuner uppger nästan en femtedel att den enskilt viktigaste insatsen för att minska arbetslösheten i kommunen hänger på att förbättra Arbetsförmedlingens uppdrag. Främst när det gäller samverkan med kommunerna, men också matchning och stöd till arbetslösa personer. 

Arbetsförmedlingen har genomgått stora förändringar de senaste åren. När reformeringen av myndigheten fastslogs 2019 började ett nytt system av fristående leverantörer etableras, och Arbetsförmedlingens lokala närvaro minskades kraftigt. 

Missnöjet från kommunerna handlar främst om att samarbetet mellan kommun och myndighet har försämrats. Vissa kommuner har helt tagit över myndighetens uppgifter. 

”Vi har en egen kommunal arbetsförmedling sedan 1 år. Vi lyckas ge stöd och service med bättre resultat än någonsin att få individer självförsörjande. Arbetsförmedlingen har lyst med sin frånvaro sedan många år tillbaka”, berättar en kommun för Altinget. 

Andra kommuner menar att det finns en förbättringspotential hos myndigheten. 

”Att få arbetsförmedlingen att arbeta med individer för att göra dem anställningsbara. Med gemensamma insatser är detta fullt möjligt”, säger en kommunchef.

”Det finns utmaningar med att samarbetet med AF har försämrats de senaste åren. Där finns säkert en del förbättringspotential i nuläget”, svarar en annan.

I Dals-Eds har kommunen tagit över vissa uppgifter som Arbetsförmedlingen egentligen ansvarar för.

Altinget logoArbetsmarknad
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget arbetsmarknad får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.