KI: Så bör klimatpolitiken riktas om

KORT NYTT. Höjd koldioxidskatt och färre undantag från koldioxidbeskattningen. Så lyder två kliamatpolitiska råd till regeringen från Konjunkturinstitutet.

Regeringen bör använda sig av koldioxidskatten i ökad utsträckning för att minska utsläppen av växthusgaser. Den slutsatsen drar Konjunkturinstitutet i en rapport, Klimatpolitisk inventering, som lämnades över till regeringen strax före nyår.

Regeringen bör även begränsa de undantag och nedsättningar som vissa sektorer har från koldioxidbeskattningen, exempelvis bantrafik, fiske och sjöfart, anser Konjunkturinstitutet.

Dessutom skulle Konjunkturinstitutet vilja se att den stora satsningen Klimatklivet får en mer avgränsad inriktning och begränsas mot sektorer där full beskattning inte är möjlig eller lämplig "exempelvis på grund av läckageeffekter och/eller höga transaktionskostnader".

 

Forrige artikel Vedeldning kan förses med morot eller piska Næste artikel KD långt under spärren i ny mätning