Debatt

KDU: Aktivister ska inte styra transvården

Transvården ska vara väl utformad och inte bygga på tvivelaktiga grunder. Det skriver Louise Hammargren och Jonathan Derneborg, Kristdemokratiska ungdomsförbundet.

Vi behövs som konservativ bromskloss, menar debattörerna.
Vi behövs som konservativ bromskloss, menar debattörerna.Foto: Kristdemokratiska ungdomsförbundet
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

SVT:s dokumentär Transkriget väcker många känslor och framför allt sorg över hur svensk transvård och debatt har förts under det senaste decenniet i Sverige. Intresseorganisationer och politiker har bidragit till den farliga kultur som finns i dag, med press på ogenomtänkt lagstiftning, press på läkare att diagnostisera barn med könsdysfori och därtill tillämpning av hormonbehandling för barn.

Det är en sorg att höra om de människor som har ångrat sina behandlingar och önskat en annan behandling än irreversibla medicinska ingrepp. Det finns såklart många människor som har fått positivt utfall av sina behandlingar, men transvården ska vara väl utformad och inte bygga på tvivelaktiga grunder. Regeringen bör ge i uppdrag till Socialstyrelsen att ompröva all transvård som innefattar medicinska ingrepp och behandlingar utifrån en vetenskaplig grund.

Varningsklockor ringer

Trots nya rekommendationer från Socialstyrelsen om skärpta krav för hormonbehandlingar så hade 41 nya barn under 2022 fått behandling. Aktivister och politiker ska inte påverka den direkta vården, det ska forskningen och läkarna göra. Jovanna Dahlgren, professor i barn­endo­krinologi, är en av de som ifrågasatt om transvården bygger på tillräcklig vetenskap. Framför allt frågan om ifall barn ska få ta del av hormonbehandlingar bör utredas och omprövas utifrån evidens.

Ingen ska behöva önska sin könsbekräftande vård ogjord, för att intresseorganisationer, aktivister och politiker skapat en kultur av påtryckningar.

Varningsklockan ringer nu, allt fler från professionen och de som har drabbats höjer sina röster. Ingen ska behöva önska sin könsbekräftande vård ogjord, för att intresseorganisationer, aktivister och politiker har skapat en kultur av påtryckningar.Nyligen så motsatte sig Kristdemokraterna ett nytt lagförslag om juridiskt könsbyte som Moderaterna och Liberalerna går fram med.

Låt försiktighetsprincipen råda

Mikael Landén, överläkare i vuxenpsykiatri, är en av de som varit kritiska mot att förenkla juridiskt könsbyte: ”Att ändra juridiskt kön vid vad som kan vara en tillfällig identitets­kris riskerar att leda in personer på en oåterkallelig väg mot medicinska behandlingar…”. KD:s besked är väl avvägt, och vi är besvikna på Moderaterna och Liberalerna som väljer att gå fram med detta förslag.  

Det är alltid nödvändigt att vara varsam och luta sig mot evidens i medicinska frågor. Meningsmotståndare brukar ofta bemöta denna försiktighetsprincip med diverse påhopp, men det måste vara tillåtet i ett demokratiskt samhälle att även tycka olika i frågan om transvårdens utmaningar. Låt oss vara tydliga med att det är patienterna som ska stå i fokus, och inte diverse intresseorganisationer som ska plocka godhetspoäng.

Konservativ bromskloss behövs

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) presenterade en rapport 2022 där det konstaterades att underlagen är otillräckliga för att bedöma effekterna av pubertetshämmande och könskonträr hormonbehandling. Den svenska transvården måste ha sin grund i evidensbaserad forskning – inte påtryckningar. Könskorrigerande behandlingar kan ge irreversibla påföljder som patienter behöver leva med resten av sitt liv. För de som ångrar sig finns det nästintill inget man kan göra efter de medicinska ingreppen för att kunna återgå till sitt biologiska kön eller läka fysiska men som kan ha uppkommit. Därför står vi här som en konservativ bromskloss.

Påtryckningar är farliga för transvården. Det är en vård som har många brister i dagsläget, detta belyses inte minst i SVT:s dokumentär. Transvården behöver bli bättre, de som lever med könsdysfori ska få den hjälp de behöver, men vården måste vara evidensbaserad. Därför bör man ompröva all transvård som innefattar medicinska ingrepp och behandlingar utifrån en vetenskaplig grund. Gör om, gör rätt.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00