KD:s extramiljarder till assistansen stryks

BUDGETSAMARBETE. Kristdemokraterna får vika ner sig många miljarder på vårdområdet i budgetsamarbetet med Moderaterna. Bland annat stryks KD:s extramiljarder till stärkt assistansersättning samt de extra sommarpengarna till vårdpersonalen.

Partiledarna Ebba Busch Thor (KD) och Ulf Kristersson (M).
Partiledarna Ebba Busch Thor (KD) och Ulf Kristersson (M).Foto: KD/M
Johanna Alskog

I sin egen budgetmotion ökar Kristdemokraterna anslaget till personlig assistans genom att skjuta till 1,6 miljarder kronor år 2019, alltså utöver övergångsbudgeten. Det ökade anslaget ska användas till en förstärkning av assistansen samt till en uppräkning av schablonen för timersättningen. Timersättningen har under lång tid urholkats, anser partiet.

Men någon sådan miljardsumma syns inte till i den kompromiss, den gemensamma budgetreservationen, som Kristdemokraterna och Moderaterna har gjort. Det vill säga den reservation som med hög sannolikhet blir 2019 års statliga budget.

KD: Fokuserat på det mest akuta

Pia Steensland är Kristdemokraternas LSS-talesperson LSS. Enligt henne har partiet sett till att få igenom det allra viktigaste i förhandlingarna med M:

– I förhandlingarna med Moderaterna har vi fokuserat på det som vi bedömer är mest akut – att säkerställa att människor med behov av hjälp för att andas och att få i sig näring ska få den hjälp de behöver. Vi är därför glada över att vi lyckats driva igenom att vi skyndsamt ska genomföra en lagändring. Tillsammans med Moderaterna skjuter vi också till pengar för att berörda personer efter lagändringen återigen ska få personlig assistans. Framåt kommer vi kristdemokrater fortsätta att kämpa för att stärka andra delar av LSS, säger hon i en skriftlig kommentar till Altinget.

Hur mycket partierna skjuter till går inte att utläsa i reservationen, men det ska röra sig om 350 miljoner kronor år 2019, enligt Moderaternas pressavdelning.

Funktionsrätt: Rätt prioritering

Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige, har samma prioriteringsordning som Kristdemokraterna.

– Det skulle behövas en successiv höjning av schablonen. Men den allra viktigaste frågan just nu är alla de som har blivit av med sin assistans, säger Mikael Klein till Altinget.

Han ser positivt på de skrivningar som de två partierna gör i den gemensamma budgetreservationen om att man vill se en skyndsam utredning kring LSS-lagstiftningen vad gäller de fall av svårt sjuka barn och vuxna, som inte kan andas eller äta, som under den gångna mandatperioden har fått sin assistans ifrågasatt eller indragen.

– Det är en viktig politisk viljeyttring som uttrycks i text, man vill säkerställa att andning och sondmatning anses vara grundläggande behov, säger Mikael Klein och tillägger att det även är viktigt att de två partierna särskilt nämner de barn som förlorat rätten till assistans.

I januari ska nämligen den stora LSS-utredningen lämnas över till regeringen, ett av de förslag som redan är kända är att barn upp till 16 år inte ska ha rätt till assistans – vilket Funktionsrätt Sverige har kritiserat hårt.

Kömiljarden återuppstår – sommarpengar uteblir

Förutom att släppa en höjning av assistansersättningen så har Kristdemokraterna även fått ge upp sin idé om att lösa sommarbemanningen inom vården genom stärkta löner till de vårdanställda som inte tar sommarsemester. En satsning på 2,5 miljarder kronor i KD:s budgetmotion.

Däremot är partierna helt eniga vad gäller att återinföra Alliansens käpphäst i vårdpolitiken: den prestationsbaserade kömiljarden. Men nu skalas den upp till kömiljarderna, partierna avsätter två miljarder kronor till kömiljardsystemet år 2019.

Budgetreservationen innebär även 1,5 miljarder kronor extra till landstingen. Detta anslag ska så småningom villkoras när ett nytt nationellt primärvårdsuppdrag finns klart, ett uppdrag med mätbara kriterier. Hur väl landstingen lever upp till uppdraget ska då delvis avgöra hur stort resurstillskott de får.

I den gemensamma reservationen finns också 400 miljoner kronor till betald utbildning för sjuksköterskor som går specialistutbildning samt en äldreboendemiljard, det vill säga ett investeringsstöd till kommunerna för att bygga äldrebostäder.

Läs också: KD ger mer till primärvård och personalens sommarlöner

KD fick skära bort 6 miljarder

Totalt ökade Kristdemokraterna utgiftsramarna på vård- och omsorgsområdet med 9,5 miljarder i sin egen budgetmotion, jämfört med övergångsbudgeten. Moderaterna ökade anslaget med endast knappt en miljard. Efter rejäla förflyttningar från KD landade de två partierna istället på 3,1 miljarder extra till vård- och omsorg, jämfört med övergångsbudgeten.

Läs också: Miljarderna hamnade på Moderaternas sida

Dokumentation

Ur Kristdemokraternas och Moderaternas gemensamma budgetmotion:

"Regeringen bör snarast inleda arbetet med att i lagstiftning tydliggöra att behov av hjälp med att andas och sondmatning utgör grundläggande behov. Moderaterna och Kristdemokraterna avsätter resurser i 40 syfte att finansiera en rättssäker tillämpning av LSS till följd av lagförtydligandet. Den exakta kostnadsökningen är samtidigt svår att uppskatta, och Moderaterna och Kristdemokraterna kommer att återkomma i frågan i samband med att lagförtydligandet tas vidare."E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00