Debatt

Karolina Skog: MP bör gå från två språkrör till ett

Vår organisation har blivit en boja. Nuvarande språkrörsmodell förhindrar Miljöpartiet från att bli det som det kan och behöver vara, skriver Karolina Skog, tidigare miljöminister (MP).

I dag inleds en rådgivande omröstning om Miljöpartiet ska behålla modellen med två språkrör eller övergå till ett. Nu är den bästa tiden att ta det steget, anser tidigare miljöminister Karolina Skog (MP).
I dag inleds en rådgivande omröstning om Miljöpartiet ska behålla modellen med två språkrör eller övergå till ett. Nu är den bästa tiden att ta det steget, anser tidigare miljöminister Karolina Skog (MP).Foto: Henrik Montgomery/TT, Erik Simander/TT
Karolina Skog
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Miljöpolitiken står i centrum av den politiska debattens hetta. Åsikter och känslor är starka kring vad som bör och inte bör göras. Väldigt många svenskar samlas i sin oro för framtiden och organiserar sig för att gemensamt ta fram lösningar och för att utkräva politiskt ansvarstagande. Många företag arbetar hårt för att få fram produkter och affärer som bidrar till en hållbar utveckling och efterfrågar stöd från politiska ledare att få förutsättningar att genomföra stora förändringar på kort tid. Andra reagerar kraftigt mot miljöpolitiska reformer och vi kan se en backlash inom både klimat- och naturpolitik.

Det finns anledning för partiet att se över såväl politik, kommunikation som organisation

Valet 2022 ett misslyckande

Om vi ser valresultatet 2022 mot bakgrund av pågående klimatnödläge, massutrotning av arter och existentiella hot mot vår planets ekosystem måste det för Miljöpartiets del beskrivas som ett misslyckande. De kriser som fått gröna partier runt om i världen och framförallt i Europa att placeras i politikens centrum har inte fått samma effekt i Sverige. Många ställer sig frågan varför inte Sveriges gröna parti kan locka tio eller till och med 15 procent av väljarnas stöd?

Det finns många faktorer som spelat in och flera möjliga förklaringar till det svaga valresultatet. Det finns anledning för partiet att se över såväl politik, kommunikation som organisation. Läget i opposition gör den stundande kongressen till ett bra tillfälle att ompröva grundläggande frågor om hur vi arbetar och hur vi är organiserade utifrån vilka effekter det har på hur vi når fram med vår politik och hur vi uppfattas av väljarna.

Jag tycker att vi ska använda detta fönster till att ta steget att från och med nu välja ett språkrör istället för två. Jag menar att nuvarande språkrörsmodell förhindrar partiet att bli det som det kan och behöver vara. Från att vara en stark politisk kraft som skapar förändring. 

Organisationen håller drivna personer tillbaka

Jag har arbetat nära många språkrör och sett hur duktiga och drivna personer hållits tillbaka av vår organisation. Kärnan i språkrörsuppdraget är att skapa förtroende hos väljarna. Modellen med två språkrör gör det svårt för väljarna att hinna lära känna och få förtroende för våra företrädare. Det tvingar fram ett tungrott arbetssätt som har gjort oss inåtvända i lägen där vi behövt vara nära väljarna och deras vardag. Försiktiga i lägen där vi borde varit tydliga och raka.

Att byta modell behöver inte betyda att vi från och med nu bara ska ha ett ansikte utåt, en dominerande partiledare. Jag är trygg med att det gröna svaret aldrig kommer bli ett auktoritärt bygge. Tvärtom, vi kan laborera med andra lösningar. Ett vice språkrör, tydligare uppdrag för partisekreteraren, profilera andra starka talespersoner i sakfrågorna, skapa nya roller för både politisk och organisatorisk utveckling.

Vår organisation har blivit en boja

En av Miljöpartiets styrkor som parti är att vi förhåller oss till verkligheten även när den är förfärande att ta in. Vi vänder inte undan blicken. Det är dags att ta in att vår organisation blivit en boja. För att verkligen nå ut till våra väljare och lyckas synas i dagens mediala landskap så krävs det ett omtag och en övergång till en modell med ett språkrör. Och nu är den bästa tiden att ta det steget. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00