Karlsbro (L) kritiserar bredare EU-samarbete med SD

Liberalernas EU-parlamentariker kräver att L-ledaren Johan Pehrson lägger fram allt underlag för hur samarbetet mellan regeringen och SD kommer att bli i EU-politiken.

"Nu förefaller det som om allt är under förhandling," säger Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro.<br>
"Nu förefaller det som om allt är under förhandling," säger Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro.
Foto: Emilie Gomez/European union 2020
Jacob Hederos

I den offentliga delen av Tidöavtalet framgår det att samarbetet mellan regeringspartierna och SD ska omfatta de ärenden som berör de samarbetsprojekt som partierna enats om. Men SD:s Martin Kinnunen uppger att samarbetet är bredare, och även omfattar ett antal frågor som inte direkt går att härleda ur avtalet.

Det bekräftas också av det samordningsdokument som Altinget rapporterat om.

I listan av EU-frågor som regeringen ska samordna med SD återfinns bland annat växtskyddsförordningen, naturrestaureringsförslaget samt förslaget om samordning av vinter och sommartider i unionen.

– Vi tog fram en lista i somras där vi plitade ner en massa pågående grejer som vi var intresserade av, säger Kinnunen till Altinget.

Karlsbro: Inte varit informerad

Jag har inte kunnat beskriva det här korrekt, eftersom jag inte har varit informerad

Karin Karlsbro
Denna information ska inte ha nått liberalernas Karin Karlsbro, som lagt mycket tid på att förklara formerna för samarbetet mellan SD och Liberalerna för den egna partigruppen där det väckts röster för att utesluta partiet på grund av samarbetet med Sverigedemokraterna.

– Och jag har hävdat att EU-politiken inte ingår i avtalet förutom i de specifika frågor som vi känner till. Jag har inte kunnat beskriva det här korrekt, eftersom jag inte har varit informerad, säger hon till DN.

Försvårar ambitionerna

Karlsbro har även svårt att se var kopplingen till Tidöavtalet finns i de aktuella frågorna, samtidigt som hon befarar att det blir svårt att hålla fast vid ambitionen att driva en ambitiös EU-politisk agenda.

– Vi hamnar i kollisionskurs i Europafrågorna, i flertalet värderingsfrågor och i miljöpolitiken. Därför ser jag det här samarbetet som väldigt problematiskt. I listan på ärenden som SD ska ha inflytande över ser jag inte kopplingen till Tidöavtalet, säger Karin Karlsbro till DN.

Uppgifterna har också fått Socialdemokraternas Matilda Ernkrans, vice ordförande i EU-nämnden, att ifrågasätta EU-ministerns uttalanden om regeringens ambitioner att söka breda samarbeten.

– Uppenbarligen är det stora viktiga områden där hon i princip under täcket har tänkt göra upp med SD, och sedan gå till oss, säger Ernkrans till Altinget.

SD:s Martin Kinnunen bedömer att samordningen kommer att vara bredare än vad som redan finns på papper.

– Jag skulle väl säga att allt på klimat- och energiområdet lär komma in i samordningen. Men min gissning är att regeringen kommer att samordna det mesta generellt.

Karlsbro fortsätter:

– Var går gränsen för vad som ingår i Tidöavtalet? Nu förefaller det som om allt är under förhandling. Det finns ingen klar gräns.

Nämnda personer

Karin Karlsbro

Europaparlamentariker (L), adjungerad i partistyrelsen
jur. kand (Stockholms uni.)

Martin Kinnunen

Riksdagsledamot (SD), ledamot i partistyrelsen, miljöpolitisk talesperson
fil.kand i nationalekonomi (Stockholms uni.)

Matilda Ernkrans

Riksdagsledamot (S), vice ordförande i EU-nämnden, ledamot i partistyrelsen
fil. kand i statskunskap och sociologi (Örebro uni., 2002)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00