JO-kritik mot användningen av avskiljande på Sis-hem

Justitieombudsmannen (JO) kritiserar Statens institutionsstyrelse (Sis) för hur avskiljande och vård i enskildhet används på boendena. Enligt JO saknar personalen tillräckliga kunskaper.

JO kritiserar Statens institutionsstyrelse för att myndigheten inte åtgärdat redan påtalade brister.
JO kritiserar Statens institutionsstyrelse för att myndigheten inte åtgärdat redan påtalade brister. Foto: Jessica Gow / TT
Linda Berglund

JO har granskat Sis-hemmens användning av de särskilda befogenheterna avskiljande och vård i enskildhet, dels i ett initiativärende, dels i ett enskilt ärende.

Enligt JO Thomas Norling har myndigheten fortfarande inte åtgärdat de brister som tidigare påpekats under flera år och enligt JO är en av orsakerna att personalen har för dålig kunskap kring hur befogenheterna ska användas rättssäkert. 

– Min uppfattning är att det behövs mer rättslig styrning och stöd i Sis verksamhet och att den är mer proaktiv och tydligare än i dag. Annars finns det en risk för att Sis under överskådlig tid inte kommer till rätta med de allvarliga tillämpningsproblem som fortfarande finns inom myndigheten, säger Thomas Norling i ett pressmeddelande.

I det enskilda fallet handlar det om en intagen som hölls avskild från övriga intagna under två dygn, vilket det krävs lagstöd för. Någon sådan prövning gjordes inte och det saknas också dokumentation i den intagnes journal.

– Det får naturligtvis inte förekomma att personalen inte förstår den rättsliga innebörden av en åtgärd och att den inte dokumenteras, säger Thomas Norling i ett pressmeddelande.

JO kommer att skicka kopior av besluten till regeringen.