Debatt

Järnvägen ska vara lika internationell som flyget och motorvägen

Jag ser med oro på det faktum att det kan bli den svenska regeringen, som i egenskap av ordförandeland får leda trepartsförhandlingarna om TEN-T om ett par månader. Högerblocket har visat att de än en gång är beredda att gå flygsektorn och billobbyn till mötes, och upprätthålla de fossiltunga transportmedlens dominans, skriver Jakop Dalunde, europaparlamentariker (MP).

I stället för att slösa skattebetalarnas pengar på flyget bör varje euro satsas på järnvägen och den tåginfrastruktur som faktiskt gör skillnad i klimatomställningen, skriver Jakop Dalunde (MP).
I stället för att slösa skattebetalarnas pengar på flyget bör varje euro satsas på järnvägen och den tåginfrastruktur som faktiskt gör skillnad i klimatomställningen, skriver Jakop Dalunde (MP).Foto: TT/Montage
Jakop Dalunde
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Rekordmånga svenskar vill ta tåget, men i dag är det för krångligt. Oberäkneliga biljettpriser, störningar och förseningar sätter käppar i hjulen. Ibland är det tågoperatörens fel, men ofta beror problemet på fel och brister i infrastrukturen. Då är det inte SJ man ska skylla på, utan oss politiker.

I tre decennier har tågresorna ökat, och Trafikverket räknar med att 2022 kan bli ett rekordår att lägga till historien.

Men att svenskarna vill åka mer tåg väljer Ulf Kristersson att inte låtsas om. Med budgetpropositionen för 2023 visade regeringen att de i stället för att satsa på klimatsmart resande, tänker flytta över 750 miljoner kronor från välbehövligt järnvägsunderhåll, till vägunderhåll och den redan brett gynnade bilismen.

Transporter står för 27 procent av EU:s totala utsläpp. Ska vi kunna nå klimatneutralitet till 2050 måste vi åka mer tåg och mindre flyg och bil.

Och det slutar inte där. Den brunblå regeringen vill inte bara skrota satsningar på nya stambanor under sin mandatperiod. De vill utradera möjligheterna för framtida svenska regeringar att med EU-stöd bygga ut infrastrukturen.

Transporter står för 27 procent av EU:s totala utsläpp. Ska vi kunna nå klimatneutralitet till 2050 måste vi åka mer tåg och mindre flyg och bil.

På svensk nivå har Miljöpartiet arbetat intensivt för att rusta upp stambanorna och lägga mer pengar på järnvägsunderhåll. Men ska vi kunna köra fler tåg i framtiden behöver vi också fler spår. Därför kämpar jag som Europaparlamentariker för att skapa bättre förutsättningar för tåget på EU-nivå.

Förhandlingarna gör skillnad

Under våren företräder jag parlamentets gröna partigrupp i förhandlingarna om EU:s just nu viktigaste tåglagstiftning, TEN-T.  Här avgörs vilka förbättringar av det nuvarande transportsystemet som EU-pengarna ska riktas till.

I stället för att slösa skattebetalarnas pengar på flyget bör varje euro satsas på järnvägen och den tåginfrastruktur som faktiskt gör skillnad i klimatomställningen.

I vår väntar tuffa förhandlingar här i EU-parlamentet om TEN-T. Jag har lusläst lagstiftningen, vänt på varje sten och skrivit 300 förslag på hur EU:s transportsystem ska bli så hållbart, gränsöverskridande och tillgängligt som möjligt.

Jag vill öka pressen på Sverige och andra EU-länder att bygga färdigt järnvägssträckor i tid och se till att det finns EU-medel för att göra detta möjligt. Det måste exempelvis bli enklare att ta tåget mellan Stockholm och Oslo.

Vi måste stärka sträckor där det i dag inte finns tillräcklig infrastruktur och kapacitet, och se till att tågen kommer fram i tid. Ostkustbanan måste bli flerspårig, Norrbotniabanan måste färdigställas och vi behöver en helt ny tågsträcka mellan Köpenhamn och Hamburg. Med mina förslag ska så kallade ”flaskhalsar”, där tågen och rälsen inte pallar trycket, kunna åtgärdas.

Gå inte billobbyn till mötes, Kristersson

Dessutom behöver vi bättre förutsättningar för fler nattåg. Jag vill att järnvägen ska vara lika internationell som flyget och motorvägen är i dag.

Jag vet att jag kommer möta hårt motstånd från konservativa krafter. Samtidigt är det inom ramen för rådets förhandlingar om just denna lagstiftning, som Sveriges regering satt stopp för framtida EU-finansiering av nya stambanor i södra Sverige. Jag ser med oro på det faktum att det kan bli just den svenska regeringen, som i egenskap av ordförandeland i rådet får leda trepartsförhandlingarna mellan EU:s institutioner om TEN-T om ett par månader. Högerblocket har hittills visat att de än en gång är beredda att gå flygsektorn och billobbyn till mötes, och upprätthålla de fossiltunga transportmedlens dominans.

Jag hoppas att Kristersson hinner ta sitt förnuft till fånga och inse fakta innan dess. Tåget är en nyckel i den gröna omställningen. Det är dags att högern hoppar på.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00