Japan rustar upp och närmar sig Nato

Japans militär har länge bakbundits av landets pacifistiska efterkrigskonstitution. En ny geopolitisk verklighet får nu Tokyo att rusta upp och närma sig Nato.

0:000:00