Jägarnas riksförbund: "Nej till frilevande varg i Sverige"

DEBATT. Vi säger nej till frilevande varg i Sverige, men tills vi nått dit är varje minskning av antalet vargar viktig. Vi efterfrågar ett större engagemang från politiska partier för att uppnå det mål som en gång beslutades av riksdagen, skriver Jägarnas riksförbund. 

Solveig Larsson
Ordförande, Jägarnas riksförbund
Henrik Tågmark
Vice ordförande, Jägarnas riksförbund


Stora delar av Sveriges landsbygd påverkas i dag allvarligt av stora rovdjur. Människor tvingas i sitt dagliga liv leva med oro och olust som försämrar livskvaliteten på grund av de stora rovdjuren. Oro för hundar och andra tamdjur, särskilt de som ska beta fritt som vid fäbodbruk och renskötsel, men även olust och oro för att genomföra allemansrättsligt utövande, som bär- och svampplockning och promenader. Kort sagt har tryggheten minskat och vår närmiljö känns farlig.

Etiken central

Som jagande markägare och hundförare vid jakt vistas vi mycket i skogen under hela året. Antalet gånger vi ser effekter av stora rovdjur ökar och de slagna djurens kamp för livet syns i omgivningen. Därtill tvingas vi möta allvarligt rivna vilda djur som fortfarande är vid liv, och bland sorgen känns det bra att vi barmhärtigt kan förkorta lidandet. Men det finns djur som får lida länge. Som jägare som finner etik viktigt anser vi att vi har ett ansvar för att även vilda djur inte utsätts för onödigt lidande.

En förkrossande majoritet 

Därför ställer vi oss frågan varför vi har skapat ett system som gör att vi har många fler stora rovdjur än vi förbundit oss till? När det gäller varg är Jägarnas riksförbunds inställning: Nej till frilevande varg i Sverige – den enda möjliga vägen för att återskapa livskvalitet för djur och människor.

Men innan vi nått dit, är varje minskning av antalet vargar viktig. Därför stödjer vi fullt ut det arbete som vissa riksdagsmän nu gör med att få ner antalet varg till riksdagens fattade beslut om 170 vargar. Vi efterfrågar dock ett större engagemang från flera politiska partier för att uppnå det mål som en gång beslutades av en förkrossande majoritet i riksdagen.

Skrämmande statistik

För att kunna hålla nere betesskadorna av hjortdjuren och vildsvinen för skog och lantbruk samt minimera viltolyckorna krävs löshundsjakt, en jaktform som i vissa områden nu inte låter sig göras. Det är skrämmande när statistiken av varg-dödade hundar visar på fler än 260 dödade och fler än 170 skadade hundar under senaste 15-årsperioden.

"Dubbelt så många"

När det gäller björn och lo blir frågan i stället – varför låter riksdagen de regionala besluten i viltförvaltningsdelegationerna överskrida miniminivåerna? Det är obegripligt att så kallade ”förvaltningsnivåer” som kraftigt överskrider regionala mininivåer blir beslutade och leder till att vi har dubbelt så många björnar i landet än vad vi förbundit oss att ha.

Vi har hört motiv om att vi ”aldrig” får underskrida mininivå – men det naturliga är en variation kring mininivån. Att vi inte kan ha licensjakt något år är enkelt att leva med jämfört med att tvingas leva med dubbelt så många björnar och lodjur som vi behöver utifrån riksdagens fattade beslut.

Enbart en bråkdelar

Vi kräver också att staten verkligen tar kostnaden för de skador stora rovdjur orsakar. Vi finner inte att statligt anställda jobbar nätter och helger för 275 kronor per timme (inklusive sociala avgifter) – vilket är ersättningen som betalas ut för eget arbete till tamdjursägare. Vi ser också att hundägarna själva betalar för skador på hundar som försäkringskollektiv och staten enbart tar bråkdelar av kostnaderna.

Om någon tilltro ska finnas för rovdjurspolitikens löften krävs att besluten verkställs – löftet om att 100 procent av skadorna ska ersättas måste omgående fyllas med innehåll.

Forrige artikel C: Behövs oberoende public service i hela landet C: Behövs oberoende public service i hela landet Næste artikel Nilsson (L): Sverige förblir sårbart utan ett nationellt säkerhetsråd Nilsson (L): Sverige förblir sårbart utan ett nationellt säkerhetsråd
 • Rapportera

  Philip Turner

  Människans oinskränkta makt och oändligt egoistiska dumhet...

  ... "Därför ställer vi oss frågan varför vi har skapat (!) ett system som gör att vi har många fler stora rovdjur än vi förbundit oss till? När det gäller varg är Jägarnas riksförbunds inställning: Nej till frilevande varg i Sverige – den enda möjliga vägen för att återskapa livskvalitet för djur och människor."

  ... Jag tänker att det viktigaste "systemet" i frågan hamnar i skymundan här: Naturen. Men den är vi ju långt ifrån i fas med, överlag. Ekonomisk vinning och människans privata intressen går uppenbarligen före. Ordet viltvård är ett utmärkt exempel på detta självbedrägeri. Ännu ett exempel på människans oinskränkta makt och oändligt egoistiska dumhet.

 • Rapportera

  Helena Eriksson

  Detta debattinlägg måste vara ett skämt...

  ... var min första tanke.
  Men jag är rädd att jag har fel.
  Antagligen har jag fel när jag antar att vargar äter större hovdjur och därmed hjälper till att hålla nere skador på skogen. Begreppet skador här tycker jag ska ställas i relation till spåren en 16-tons maskin lämnar efter sig men just det. Det är ju våra maskiner. Som tillfredsställer våra behov.

  Ingen smart varelse ger sig på ett vildsvin så jag hoppas verkligen att ni inte bussar era fri-jagande hundar på dem. Men så klart det fanns ett väldigt viktigt o centralt adjektiv i den meningen. Ett som sorgligt nog verkar saknas i detta riksförbund.

 • Rapportera

  Tommi Alanen · Herr

  Men allvarligt

  Har ni blivit skrämda av Rödluvan och vargen boken eller, det är ni jägare som är farligast i skog och mark, om ni inte skjuter varandra så skjuter ni sällskaps hundar, eran galenskap måste få ett slut. Ni är verkligen inte lämpliga att bära vapen

 • Rapportera

  Ulf Stridsberg · Tack för ditt svar Bofoto!

  Naturens sätt att reglera sig

  Skribenterna från Jägarnas Riksförbund anser sig ha kompetensen att fördöma naturens sätt att reglera sig. Förfasar sig över att rovdjur dödar sina bytesdjur på det sätt de kan göra det, för att överleva. Det är knappast troligt att det finns en enda på jorden vandrande människa som har den kompetensen som Larsson och Tågmark tilldelar sig. Pinsamt!

 • Rapportera

  Mervi Helles

  Okunnigt

  Sorglig läsning som inte tycks bygga på något relevant. Står jägarnas riksförbund bakom inlägget är det en katastrof. Skogen och naturen är inte bara till för jägarna.

 • Rapportera

  Frank Totopez · Docent

  Är ni på riktigt?

  Enligt Agria så var antalet hundar som skadats eller dödats av varg 2018 ungefär lika stort som antalet som vådaskjutits av jägare. Och antalet som skadats av vildsvin 30 gånger så stort, antalet som skadats av annat vilt 20 gånger så stort och till och med antalet hundar som drunknade under jakt fem gånger så många som skadades eller dödades av varg.

  Är det egentligen inte bara så att ni hatar vargar för att deras natur innebär att de äter djur som ni vill skjuta för nöjes skull?

 • Rapportera

  bertil holmqvist

  Varg

  Vi klarade oss utan Varg i 100 år !!

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.