Jägareförbundet: "Vargfrågan kräver en fast politisk vilja"

DEBATT. Det är ohållbart att vargens skador på tamdjur tillåts att bli så stora att företag tvingas att lägga ner sin verksamhet. Intensiteten i arbetet med rovdjursförvaltning måste öka och politiken behöver bli tydligare, skriver Torbjörn Larsson och Bo Sköld, Svenska Jägareförbundet.

Torbjörn Larsson, förbundsordförande, Svenska Jägareförbundet
Bo Sköld, generalsekreterare, Svenska Jägareförbundet

Det är med vemod vi ser att systemet för vargförvaltningen håller på att kana av vägen, läs utvecklingen i Molstaberg.

Tre gånger på 2000-talet har riksdagen fattat beslut om att vargen ska förvaltas, med mängder av olika utredningar som underlag. Riksdagen har genom besluten tagit hänsyn till den utmaning det innebär att leva med varg – såväl för tamdjursägare som jägare och allmänhet. Därför har antalet vargar satts till en till synes begränsad nivå. Gällande beslut är principiellt bra, även om förbundet inte är nöjda med numerären eller genomförandet av fattade beslut. Det fungerar uppenbarligen inte som det var tänkt.

Krävs politisk vilja och tydlighet

För att nå beslutade målsättningar i vargfrågan krävs en fast politisk vilja och att man verkligen följer upp verkställigheten. Denna tydlighet från politiken behövs för att myndigheterna ska navigera rätt och genomföra demokratiskt fattade beslut.

Svenska Jägareförbundet anser:

 • att det är oacceptabelt att vargarnas skador på tamdjur tillåts att bli så omfattande att företag väljer att lägga ned sin verksamhet,
 • att en adaptiv och effektiv skyddsjakt på skadegörande vargar är ett grundfundament för att man ska kunna bedriva tamdjursskötsel, jaga med lös hund och skapa trovärdighet i riksdagens beslut,
 • att skadorna och den påverkan människorna upplever är så omfattande att Sverige behöver minska vargstammens storlek.

"Bör flyttas från strikt skyddad till förvaltningsbar"

Det räcker inte att fullfölja beslutad vargförvaltning i Sverige. Politiken måste även driva och ställa krav i frågan inom EU. Innan jul beslutade Europaparlamentet att uppmana EU-kommissionen att så snart som möjligt ändra skyddsstatusen på konfliktfyllda arter som uppnått gynnsam bevarandestatus – vargen nämns här specifikt. Allt fler länder, bland annat Tyskland, vill öka flexibiliteten i bilagorna till Art- och habitatdirektivet – och flytta vargen i från strikt skyddad till förvaltningsbar. Svenska regeringen bör också arbeta för att säkerställa flexibilitet i bilagorna till Art- och habitatdirektivet. Vår fauna är inte statisk som naturvårdsdirektivet. Vargen bör flyttas från strikt skyddad till förvaltningsbar, eftersom den har gynnsam bevarandestatus.

Förutsägbarhet centralt

Statsminister Stefan Löfven har varit klar i ambitionen att hela Sverige ska leva. För att nå dit behövs rätt förutsättningar. I dagsläget finns all anledning att öka intensiteten i det arbetet.

Förutsägbarhet är A och O i rovdjursförvaltningens alla delar. Det ger ökad trygghet och långsiktighet för de som lever och verkar i rovdjurstäta områden. Dessutom stärker det demokratiskt fattade beslut, myndigheternas verkställande och människans tilltro.

Forrige artikel Debatt: Hög tid att bryta tystnaden om förlossningsskadorna Debatt: Hög tid att bryta tystnaden om förlossningsskadorna Næste artikel Concord: Concord: "Löftena om global utveckling måste hållas fullt ut"
 • Rapportera

  Lucie Havelka · leg vet

  Jaga med lös hund

  När man jagar varg med lös hund, måste man beräckna att hunden kan bli skadat av vargen

  Innan debatten blir het. Så är här lite nyckettal från Agria på ett år

  Hund dödat av varg 9
  Hund dödat av misstag under jakt av jägare 11
  Hund dödat av vildsvin drygt 300
  Hund dödat i trafiken under jakt drygt 300

  Ur en matematisk synpunkt är vildsvin och trafik sammanlagt 60 gånger farligare än vargen. Men just trafikfara och vildsvin skrivs det väldigt lite om. Medans det lyfts fram gång på gång hur farlig vargen är för jakthunden

 • Rapportera

  Hans · Master of science

  Felräkning i gammal artikel.

  Vill rätta denna stora felräkning . Enligt författaren dödades 9 hundar av varg.det fanns då ca 300 vargar. 3 % av vargarna dödade hund .Det finns ca 300 000 jägare och 4,7 miljoner bilar . Av vildsvinen och bilar dödades alltså 0,00006 & hundar. Vargen är alltså mer än 500 ggr farligare för hund än vad vildsvin och bilar är tillsammans. Då vargen blir fler i numerär ökar också risken för människa. Skador den åsamkar tamboskap,hundar och människor är i proportion till vargens populationsstorlek. Den är ett rovdjur som är mycket oberäknelig.

 • Rapportera

  Lucie Havelka · Leg vet

  Matematisk manipulation

  Hans, i din beräkning anger du inte hur många vildsvin det finns. Och det är ju inte på tal att vi ska ha 4,7 milljoner vargar i Sverige. Så dina beräkningar dokumenterar på inget om hur "oberäknelig farlig" vargen är

  Vad gäller skador på tamboskap, är det enligt DNA-undersökningar i 08% av fallen hundar som förorsakar dessa skador. Och danska staten har valt att ersätta dessa och sätta upp viltstängsel i fall det är vargen, som är orsaken.

  Kanske man skulle anamma samma politik i Sverige, istället för att tro att Lilla Rödluvan är hela sanningen. Skickar man sin hund efter en vargflock, får man räknar med en viss risk för skada