Bo Sköld

Generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

Utbildning: Officer (Officershögskolan, chefsprogrammet)

Född 11 september 1964, Sundsvall

Hemsida

Artiklar om Bo Sköld

"Trender som rör och berör skogens konung"

DEBATT. Hållbar förvaltning av viltet, skogen och jorden bygger på långsiktighet, tillit och lokal samverkan. Kortsiktigt maximerande av enstaka nyttor ger ofta motsatsen, exempelvis när skogens konung blir betecknad som ett skadedjur i brukandet av skogen, skriver Svenska jägareförbundets Bo Sköld.

Läs altinget.se gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang